Regionchef till Bilda Mitt
Signera Rekrytering

Studieförbundet Bilda, för kyrka och samhälle är ett av Sveriges tio studieförbund. Med kristen livsåskådning som grund bedriver vi folkbildningsarbete i vårt samhälle inom områden som kultur, integration, hållbarhet m fl. Verksamheten erbjuder bl a kurser, studiecirklar och kulturprogram, vars inriktning vilar på folkbildningens grundsyn och är fri och frivillig och öppen för alla oavsett bakgrund och utbildning. Med stöd och inspiration från oss får människor med olika bakgrund möjlighet att mötas, skapa fritt och utvecklas. Välkommen att läsa mer om oss på bilda.nu.

Vi söker en trygg och erfaren ledare med kunskap om, och intresse för, folkbildning och idéburen sektor till Bilda Mitt. Vill du bli en samlande kraft för vår breda och unika verksamhet? Då kan det vara dig vi söker!

Om uppdraget:
I Bilda Mitt arbetar ca 45 medarbetare varav två stycken enhetschefer. Regionen är den näst största av Bildas sex regioner och omfattar Jämtlands län, Gävleborgs län, Dalarnas län samt delar av Västernorrlands län med kontor i Söderhamn, Sundsvall, Falun, Gävle och Östersund.

I regionen finns många goda verksamheter att värna och vidareutveckla – folkbildning som bedrivs inom våra tre profilområden kyrka, kultur och samhälle. Hos oss genomförs folkbildande verksamhet med enskilda grupper, samverkansparter inom ideellt föreningsliv och våra medlemsorganisationer (frikyrkor, ortodoxa kyrkor och katolska kyrkan). Verksamheter i regionen genomförs även som projekt med olika typer av projektfinansiering. Existentiella frågor, demokrati, jämlikhet, hållbarhet, hälsa, asyl och integration – vår verksamhet är viktig i samhället och för enskilda individer.

Huvudsakliga arbetsområden:
Att vara regionchef hos oss innebär att du tillsammans med engagerade, kreativa och kompetenta medarbetare främjar dagens och morgondagens folkbildning. Som regionchef blir din uppgift att företräda och leda regionens arbete. Du har ett övergripande ansvar för verksamhet, ekonomi och personal. Du rapporterar till Bildas förbundsrektor och svarar till den regionala styrelsen för Bilda Mitt som verkställande tjänsteperson. Du kommer också att ingå i Bildas nationella ledningsgrupp som ansvarar för det strategiska ledningsarbetet.

För att kunna möta nya förutsättningar i vår omvärld pågår ett ständigt utvecklings- och förändringsarbete inom Bilda. Som regionchef är det ditt uppdrag att leda detta arbete i regionen och säkerställa ett proaktivt och resursanpassat arbetssätt i enlighet med Bildas strategi och verksamhetsplan. I ditt uppdrag ingår även att profilera Bilda och fortsätta synliggöra vårt arbete och dess betydande effekter. Med rollen följer många interna och externa kontakter inom olika intressesfärer som, t.ex. med kommuner, regioner, intresseorganisationer, Bildas medlemsorganisationer och andra samarbetsparter.

Dina kvalifikationer:

  • Gedigen chefserfarenhet med erfarenhet av personal- och budgetansvar.
  • Utbildningsbakgrund som bedöms relevant för tjänsten.
  • Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med utvecklings- och förändringsarbete.
  • Kunskap om, och intresse för, folkbildning och ideell sektor.
  • Erfarenhet av, och kunskap om, föreningsliv.
  • God geografisk och politisk kunskap om regionen med lokal förankring.
  • Intresse för våra verksamhetsområden; kyrka, kultur och samhälle.
  • Kännedom om Bildas medlemsorganisationer.

Den vi söker:
Vi söker en erfaren ledare som genom ett lyhört och inkluderande sätt bjuder in medarbetare till dialog och delaktighet. Du har en strategisk förmåga, kommunicerar tydligt och fattar beslut när det behövs. Du har en personlig mognad, ett nyfiket förhållningssätt och har lätt för att samarbeta med andra, både inom och utom organisationen. Vi tror att du har erfarenhet av att vara chef över andra chefer liksom erfarenhet av att relatera till en styrelse. Självklart värderar du det demokratiska uppdraget och står upp för yttrande- och religionsfriheten.

Välkommen med din ansökan!
I denna rekrytering samarbetar vi med Signera Rekrytering. Du visar intresse genom att registrera CV och ett motivationsbrev via signerarekrytering.se. Vi ser fram emot att ta del av din ansökan så snart som möjligt eftersom urval sker löpande, dock senast den 21 april. Eventuella frågor besvaras gärna av Signeras konsulter Josefin Johansson, tel. 070-862 09 90 eller Sofia Ruckemann, tel. tel. 073-539 64 51.

Övrigt:
Placeringsort är flexibel med Söderhamn alternativt Sundsvall som utgångsläge. Regelbundna resor förekommer inom regionen och nationellt. Tillträde enligt överenskommelse beroende av uppsägningstid, gärna senast oktober/november 2024.