Kansliansvarig
Norrbacka-Eugeniastiftelsen

Beskrivning av jobbet

Norrbacka-Eugeniastiftelsen lämnar bidrag till enskilda personer med rörelsehinder, forskning och utvecklingsarbete (FoU), lägerverksamhet samt viss annan verksamhet med anknytning till rörelsehinder. Din huvuduppgift som kansliansvarig är att bereda ansökningar inför beslut i stiftelsens styrelse. I uppdraget ingår också vissa övriga administrativa uppgifter.

Mer om uppdraget

Norrbacka-Eugeniastiftelsen bildades genom beslut av regeringen år 1974. Stiftelsens huvuduppgift är att lämna ekonomiskt stöd till:

  • enskilda personer med rörelsehinder, där barn och unga har särskild prioritet
  • forskning och utveckling med anknytning till rörelsehinder
  • föreningar och organisationer för rekreationsresor och läger
  • tränings- och fritidsaktiviteter för rörelsehindrade personer.

Verksamheten styrs av en särskild stadga, och leds av en styrelse med representanter från statliga myndigheter, universitet och funktionshindersorganisationer för rörelsehindrade personer. Styrelsen sammanträder normalt fyra gånger per år. Ett särskilt arbetsutskott sammanträder dess emellan.

Normalt utdelas årligen bidrag om ca 10 miljoner kronor. Stiftelsens förmögenhet förvaltas av Handelsbanken och SEB.

Uppdraget för kansliansvarig

Med anledning av att nuvarande kansliansvarig lämnar uppdraget med pension beräknad till sommaren söker stiftelsen nu en ersättare. Kanslianvarig arbetar direkt under stiftelsens styrelse och i nära samverkan särskilt med stiftelsens ordförande.

Den kansliansvarigas huvuduppgift är att bereda de ansökningar som inkommer till stiftelsen, totalt omkring 450 per år, och lämna förslag om beslut till styrelsen. I denna del ingår en mängd kontakter både med enskilda personer och forskare m.fl. som ansöker om stöd. Beredningen av ansökningar inom forskning och utveckling sker huvudsakligen av styrelseledamöter med särskild FoU-kompetens.

I uppdraget ingår vidare att förbereda samt föra protokoll vid styrelsens och arbetsutskottets möten. Som kansliansvarig hanterar du också en rad andra administrativa uppgifter såsom information till allmänheten om stiftelsens bidragsgivning, dokumentation och arkivering samt uppdatering av stiftelsens hemsida.

Den ekonomihantering som följer av stiftelsens verksamhet, främst utbetalning av beviljat stöd samt redovisningsarbete, sköts av en särskild ekonomiansvarig. Själva utbetalningen av stöd hanteras av stiftelsens ekonomiska huvudförvaltare, Handelsbanken.

Arbetet som kansliansvarig motsvarar för närvarande ca 60 procent av en heltidstjänst. Omfattningen kan dock diskuteras.

Tillträdet som kansliansvarig är planerat till mitten av april månad. Det ger förutsättningar för att den tillträdande personen ska kunna arbeta parallellt med nuvarande kansliansvarig under en period.

Kvalifikationer

Du ska vara en mycket erfaren administratör då arbetet som kansliansvarig är mycket självständigt. Det ställer krav på mycket god ordning och förmåga att självständigt planera och organisera arbetet. God kunskap inom funktionshinderområdet är en viktig merit, och särskilt då kring frågor om rörelsehinder. Arbetet kräver vidare god förmåga att uttrycka sig skriftligt då en del korrespondens och annat skrivarbete förekommer. Vidare goda datorkunskaper (Officepaketet, gärna InDesign). Mycket god förmåga att samverka och ha kontakt med andra är grundläggande. Arbetet kräver ett genuint intresse för andra människors situation och behov.

Lokalisering

Den fysiska placeringen för kansliansvarig är i nuläget oklar, men placering i Stockholmsområdet gäller. För närvarande är arbetsplatsen inrymd i Reumatikerförbundets kansli i Stockholm. Vid behov ges möjlighet att utföra arbetsuppgifter på distans.

Ansökan

Ansökan om tjänsten ska ha inkommit per e-post till info@norrbacka-eugenia.se senast den 21 februari.

Frågor besvaras av kansliansvarig Kerstin Engström, 073-866 90 63 eller stiftelsens ordförande Håkan Ceder, 070-710 69 91.