Verksamhetsutvecklare med inriktning kyrkliga organisationer
Verksamhetsutvecklare med inriktning kyrkliga organisationer
Sensus studieförbund

Till Sensus riksförbund söker vi nu en idérik och engagerad verksamhetsutvecklare med inriktning på samarbete med kyrkliga organisationer.

Sensus studieförbund skapar och finns med där mötesplatser för bildning och kultur utvecklas. Det gör vi tillsammans med medlemsorganisationer, samarbetsparter och deltagare. Våra målområden är bildning, kultur, rättighetsbaserat arbete, hållbarhet, livsfrågor och relationer. Sensus identitet är vårt styrdokument. Det hittar du på: www.sensus.se/identitet. Sensus har kontor och verksamhet i stora delar av landet så placeringsort är flexibel.

Vi är ca 50 medarbetare på riksförbundet fördelade på kontor i Stockholm och lokalkontor i bla Malmö, Göteborg, Linköping och Örebro. I Sensus studieförbund finns utöver riksförbundet sex regioner, totalt är vi ca 350 medarbetare, 70 förtroendevalda och 12 000 ledare.

Hos oss får du arbeta i en utvecklande miljö där det vardagliga lärandet får stort utrymme. I Sensus har vi ett medarbetarskap som utgår ifrån att människan både vill och kan agera för organisationen och uppgifternas bästa. Vi hjälps åt, lär av varandra och vi har ett stort hjärta för folkbildning.

Vad kommer du att göra som verksamhetsutvecklare hos oss?
Arbetet som verksamhetsutvecklare är mångsidigt och innehåller uppgifter som handlar om att leda och delta i utvecklingsprocesser inom områden så som interreligiös dialog, idealitet och engagemang, pedagogik, teologi, rättighetsfrågor och hållbarhetsfrågor.

En prioriterad uppgift är att leda ett utvecklingsarbete för att stärka och hitta nya samarbetsformer med vår medlemsorganisation Svenska kyrkan. Utvecklingsarbetet sker tillsammans i en arbetsgrupp med medarbetare från Sensus regioner och i nära dialog med Svenska kyrkan.

Du samarbetar med regionerna, ingår i team på riksförbundet, samt ingår i olika externa arbetsgrupper och konstellationer, i många fall som spindeln i nätet. Du bidrar till att ta fram studiematerial, initierar och planerar utbildningar och mötesplatser för lärande. Du tar ofta rollen som processledare.

Du har ansvar för ekonomin för din del av verksamheten och företräder Sensus i olika sammanhang. Just nu är det många förändringar på gång i Sensus och studieförbunden ställer om mot ett nytt bidragssystem, därför kan tjänsten komma att utvecklas och förändras.

Vad behöver du kunna?

  • Du har erfarenhet av och är bekväm med att leda och facilitera olika processer.
  • Du har förmåga att skapa långsiktiga och hållbara relationer som präglas av lyhördhet, öppenhet, tillit och dialog.
  • Du har vilja och förmåga till ett aktivt medarbetarskap, vilket innebär ett stort mått av självledarskap där du i samspel med kollegor, utifrån organisationens bästa, leder ditt eget arbete. Du söker och ger stöd och har tillit till både dig själv och andra.
  • Du utvecklas och lär i vardagen. Du är innovativ och hittar kreativa lösningar och tar de olika roller som krävs i olika situationer.

Du har även ett par av följande erfarenheter:

  • Erfarenhet av folkbildningsarbete från våra kyrkliga medlemsorganisationer eller samarbetsparter.
  • Erfarenhet av framtagande av pedagogiskt material.
  • Erfarenhet av att arbeta med olika digitala verktyg och att agera i digitala möten.

Om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse, gärna så snart som möjligt. Kollektivavtal finns mellan Fremia och Unionen. Vi tillämpar målstyrd arbetstid. Placeringsort på något av Sensus kontor runt om i landet. Resor, även med övernattningar, ingår i tjänsten. Vi har regelbundet möten som sker fysiskt i Stockholm.

Som anställd i Sensus har du möjlighet att arbeta hemifrån till viss del, du har även andra förmåner såsom friskvårdsersättning, friskvårdstimme mm.

Kontaktpersoner
Hemvistledare Katharina Persson, 070-611 17 95 eller Verksamhetsutvecklare Lisa Carr, 070-551 82 78.
Facklig företrädare för Unionen Magnus Pejlert, 08-406 16 67.

Sensus värdesätter en blandning av förmågor och erfarenheter bland de sökande och vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.

Så här ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2023-10-01. Rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma tillsättas innan sista datum.

I samband med ansökan ber vi dig besvara några frågor om dina erfarenheter och kompetenser för tjänsten.

Välkommen med din ansökan!