Plattformen Civila Sverige mot människohandel söker Processledare
Plattformen Civila Sverige mot människohandel

Plattformen mot människohandel samlar ett 20-tal organisationer och aktörer som verkar inom ramen för civilsamhället och möter och/eller arbetar för att hjälpa utsatta för människohandel och människohandelsliknande exploatering utifrån de mänskliga rättigheterna som värdegrund. Vi verkar för att utsatta för människohandel ska få det skydd och stöd de behöver och har rätt till enligt internationella överenskommelser, samt att gemensamt motverka människohandel i alla former. Vi driver även det statligt finansierade Nationella Stödprogrammet för personer utsatta för människohandel. Plattformens verksamhet bedrivs idag av en styrelse samt ett kansli med en heltidsanställd samordnare och i nära dialog med våra medlemmar.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Tjänsten möjliggörs till största delen genom statsbidrag från Socialstyrelsen med syfte att utveckla ett pilotprojekt för uppsökande arbete av personer som utsätts för prostitution och människohandel för sexuella ändamål via nätet. I rollen ansvarar du för att tillsammans med Plattformens samordnare:

●     Kartlägga och analysera tidigare och befintliga arbetssätt för uppsökande arbetet för att upptäcka och identifiera personer utsatta för prostitution eller människohandel för sexuella ändamål via nätet.

●     I nära samarbete med plattformens medlemmar, andra organisationer samt myndigheter utveckla en metod för stärkt samverkan mellan civila samhället och myndigheter och ett mer effektivt och människorättsbaserat uppsökande arbete på nätet.

●     Implementera och utvärdera metoden genom ett pilotprojekt samt skriva rapport.

I tjänsten ingår också att:

●     Delta i arbetet mot efterfrågan på köp av sexuella tjänster genom spridning av kampanjmaterial

●     Stödja samordnaren med kansliuppgifter för Plattformens medlemmar

●     Genomföra kontinuerlig omvärldsanalys nationellt och internationellt

 

Kvalifikationer

Krav:

●     Högskoleutbildning eller motsvarande.

●     Erfarenhet av processledning, projekt- eller metodutveckling.

●     Vana av att koordinera ideella organisationer och myndigheter och andra externa relationer.

●     Planera och leda möten, nätverksträffar och liknande.

Meriterande:

●     Erfarenhet av uppsökande verksamhet/möta personer i en utsatt situation utifrån ett rättighetsbaserat perspektiv.

●     Erfarenhet av fältstudier.

●     Skriva bidragsansökningar.

●     Erfarenhet av att arbeta mot sexuellt våld, gärna prostitution/människohandel

 

Allmän visstidsanställning 2023-06-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningen pågår till och med 2023-12-31.

Tjänsten är på 100% och kan genomföras på distans.

Resor inom landet är en naturlig del av tjänsten.

Månadslön.

Ansökan skickas till info@manniskohandel.se senast den 21 maj.