GDPR

Personuppgiftspolicy: Ideellajobb 

Ideellajobb behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. När vi registrerar och behandlar dina personuppgifter har du rätt till information om hur vi gör detta. 

Så hanterar vi dina personuppgifter  

I samband med att du registrerar en annons på ideellajobb.se behöver du uppge personuppgifter. Som annonsör kommer dina 
personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter  som vi behandlar om dig är exempelvis namn, telefon, e-postadress och IP-nummer.
Ändamålet med att behandla dina personuppgifter är att förmedla kontakt mellan dig och din organisation och de som vill söka den annons du publicerat. Exempelvis publicerar vi kontaktuppgifter för att de som vill söka jobb hos er ska kunna göra det.

Ideellajobb kan också komma att behandla dina personuppgifter för användarenkäter, marknadsföring, statistik, forskning och förbättring av verksamheten. När du samtycker till behandling av dina personuppgifter godkänner du också att Ideellajobb skickar användarinformation till dig. Du kan när som helst välja att inte längre få denna information genom av avregistrera dig från de utskick vi gör. Ideellajobb lagrar dina uppgifter så länge de behövs för de ändamål som de behandlats för. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi största försiktighet och respekt. 

Vi kommer inte att lämna vidare personuppgifter till tredje part som Ideellajobb inte har en relation till. Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till utvalda företag och organisationer som Ideellajobb samarbetar med för nödvändig behandling för Ideellajobbs räkning.  

Vi kan exempelvis använda din e-postadress för att kunna 
genomföra våra användarenkäter via företaget SurveyMonkey. Användning, utlämnande eller bevarande av personlig information kan också vara nödvändig för att tillmötesgå lag, förordning, juridisk process eller begäran från myndighet. 
 

Dina rättigheter  

Det är du själv som avgör om du vill lämna och registrera personuppgifter till oss. Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har också rätt att begära att vi rättar eventuella felaktigheter i dina personuppgifter. Under vissa förutsättningar har du
också rätt att begära att personuppgiftsbehandlingen begränsas, att dina personuppgifterändras eller raderas, att invända mot behandlingen och rätt till dataportabilitet av dina personuppgifter. En begäran om något av det nämnda kan skickas till order@ideellajobb.se. Du har rätt att vända dig till Datainspektionen med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen. Ideellajobb önskar dock att du i första hand vänder dig till oss för frågor kring vår personuppgiftsbehandling. 
 

Kontakt  

Ideellajobbs huvudman Forum – idéburna organisationer med social inriktning är 
personuppgiftsansvarig. 
 

Postadress: Box 17011, 104 62 Stockholm

Adress: Krukmakargatan 21, 104 62 Stockholm  

08-24 14 00  

Organisationsnummer: 802018-0488

Kontaktperson Ideellajobb: anna.bergkvist@socialforum.se

Genom att du lämnar samtycke till ovanstående bekräftar du att du mottagit och godkänt denna personuppgiftspolicy.  

Gällande från den 8 juni 2022