Verksamhetsutvecklare
Sveriges Elevråd

Om Sveriges Elevråd

Sveriges Elevråd är Sveriges största elevorganisation på grundskolan, som ansluter 59 elevråd och 13 000 elever på olika platser runt om i landet. Varje dag stärker Sveriges Elevråd sina medlemmar genom bland annat support, material och utbildningar. Därutöver lyfts elevernas röster i politiken.

Beskrivning av tjänsten

En verksamhetsutvecklare ser över och stöttar det arbete som bedrivs hos elevråd i regionen, vilket innebär resande och möten med elevråden. Som verksamhetsutvecklare ansvarar du för att stötta elevråd inom tjänsten i sin utveckling vilket bland annat innebär att utveckla verksamheten och elevrådens aktiviteter, bygga större och stabilare organisationer, skaffa sig fler aktiva och värva fler medlemmar. Detta sker genom insatser som att hålla utbildningar, presentationer och genom att ge vägledning. Tjänsten innebär även att ge stöd kopplat till projektledning och årsmöten.

Som verksamhetsutvecklare är du organisationens främsta länk till medlemsorganisationerna och som sådan kommer du även att utföra insatser kopplade till Sveriges Elevråds projekt- och försäljningsarbete.

Tjänsten passar dig som har starkt eget driv och förmågan att självständigt strukturera upp ditt arbete och driva det mot resultat. Exempel på externa kontakter kan vara rektorer som du kommunicerar med gällande elevers inflytande och organisering. Utöver det anordnar Sveriges Elevråds nationella och regionala events som du förväntas bjuda in medlemmarna till.

DU SOM SÖKANDE BÖR:

 • Vara självständig, driven och initiativtagande i sitt arbete
 • Vara en kommuinkativ, engagerad och inspirerande person
 • Tycka att elevråd är viktiga och gör skillnad
 • Vara flexibel och kunna anpassa dig efter ändringar
 • Trivas med ett målfokuserat och lösningsorienterat arbetssätt

DET ÄR MERITERANDE OM DU:

 • Erfarenhet av föreningar och tillhörande formalia
 • Har grundläggande kunskap i, och gärna erfarenhet av, ledarskap
 • Har varit engagerad i ett elevråd/ en elevkår
 • Har arbetat med motivation och inspiration av unga

VILLKOR:

 • Tillsvidare med 6 månaders provanställning
 • Kollektivavtal mellan FREMIA och UNIONEN
 • Målstyrd arbetstid tillämpas
 • Friskvård 3600 kr/år
 • Vid övernattning på annan ort än hemorten erhålls traktamente och organisationen betalar dina resor
 • Semester utgår med 30 dagar per år
 • Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
 • Urval och intervjuer sker löpande