Teamleader för medlemsorganisationer
ABF Stockholm

Om ABF Stockholm
ABF Stockholm ska som idé- och värdeburen organisation erbjuda ett brett utbud inom bildning, utbildning, kultur och mötesplatser. Vi gör kunskap tillgänglig – för alla. Våra verksamhetsgrenar Folkbildning, Vuxenutbildning och Elvira Kunskapsutveckling AB är olika sätt att bedriva ändamålsstyrd verksamhet för och med stockholmare. ABF Stockholm är en kraftskapande folkbildningsfyr som skapar framtidstro, egenmakt och solidaritet sedan 1916. ABF Stockholm är en ideell förening som omsätter drygt 180 miljoner och består av ca 130 tillsvidareanställda samt många projekt- och timanställda. Dagligen möts våra tusentals deltagare för att tillsammans lära, växa och förändra.

Teamleader för medlemsorganisationer
Är du en trygg ledare som vill jobba med ett mindre team engagerade medarbetare? Brinner du för folkrörelser, samhällsutveckling och bildningsfrågor? Vill du liksom vi engagera och möjliggöra lärande, utveckling, demokrati och organisering? Nu har du chansen att arbeta med ABF Stockholms kärna, våra medlemsorganisationer.

ABF Stockholms mål är att vara förstahandsvalet varje gång en medlemsorganisation ska genomföra studier, kultur eller annan bildningsverksamhet med och för sina medlemmar. Arbetsgruppen Medlem inom enheten Kultur, Förening och Medlem fokuserar därför på att fördjupa kontakter, producera och samarrangera verksamhet tillsammans med ABF Stockholms medlemsorganisationer.

Din roll
Som teamleader leder du arbetsgruppen för medlemsorganisationer och har budget och verksamhetsansvar. Ett viktigt moment i tjänsten är att stärka kunskapen om ABF Stockholm inom medlemsorganisationerna samt att utveckla och effektivisera samarbetet och relationerna. Därför utgår vi ifrån att du har erfarenhet av att samordna och skapa verksamhet med organisationer inom civilsamhällssektorn. Du behöver drivas av att lyssna in vad de olika medlemsorganisationerna behöver och vill ha för att omsätta detta till handling och verksamhet i din arbetsgrupp.

Tillsammans med de övriga samordnarna skapar du fysisk och digital verksamhet utifrån  våra medlemmars behov och efterfrågan.  Arbetsgruppen ansvarar även för att genomföra utbildningar för cirkelledare och studieorganisatörer. Du behöver kunna omsätta idé till verksamhet, räkna på ett samarbete, avtal eller bidragsansökan.

Arbetet innebär att upprätthålla och utveckla upparbetade kontakter och samarbeten. Men också att arbeta uppsökande för att skapa nya samarbeten. En stor del av detta handlar om att kvalitetssäkra och säkerställa att reglerna för stödet för folkbildning följs samt tillhörande administration och bidragsrapportering.

Verksamheten Folkbildningen
Med vårt arbete inom folkbildning och kultur ger vi styrka och verktyg till den som vill lära, skapa och växa – både enskilt och i möte med andra. Med studiecirkelns pedagogik och ett stort kontaktnät skapar vi möten i hela Stockholm.

Enheten Kultur, förening och medlem
Enhetens uppdrag är att stärka Stockholms kultur- och föreningsliv samt ABF Stockholms medlemsorganisationer. Det övergripande målet är säkra verksamhetskvalitén och stärka ABF Stockholms anordnarskap i verksamheten.

 

Arbetsgruppen Medlemsorganisationer
Du leder en mindre grupp bestående av tre dedikerade medarbetare som jobbar kontaktskapande för att stärka samarbetet mellan ABF Stockholm och våra medlemsorganisationer. Du har eget ansvar för de organisationer där du är kontaktperson och dess studieverksamhet. Du ger stöd i form av planering, genomförande och uppföljning av kulturarrangemang, studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet.

Så vad vi söker är alltså en kommunikativ administratörsstjärna som är pedagogisk, innovativ och strukturerad. Vi utgår från att du har både lätt för att samarbeta och kan driva processer på ett självständigt sätt. ABF Stockholm strävar efter att skapa heterogena team med olika kompetens och yrkeserfarenheter. Därför lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.


Krav som skall uppfyllas:
Erfarenhet av arbete med verksamhetsledning med budgetansvar. Erfarenhet av att utifrån befintlig eller önskad framtida verksamhet skriva ansökningar, anbud, redovisningar och avtal

  • Vara en engagerad, tydlig och diplomatisk ledare
  • Minst 2 års erfarenhet av arbete med samordnande och verksamhetsskapande arbetsuppgifter gentemot civilsamhälle och/eller näringsliv.
  • Mycket goda kunskaper inom administration och ekonomi.
  • Erfarenhet av att ta fram bidragsansökningar, genomförande och redovisning av bidrag.


Krav som bör uppfyllas:

  • Förtrogenhet med Folkbildningsrådets villkor och fördelningskriterier för statsbidraget i teori och praktik.
  • Starkt meriterande är en bakgrund i arbetarrörelsen eller i någon av ABF Stockholms medlemsorganisationer
  • Kunskaper om utbildningsväsendet i allmänhet och folkbildningens metoder i synnerhet.
  • Ha utvecklad förståelse för ABF Stockholms marknadsposition och konkurrenter.


Anställningsform och tillträde

Tjänsten är tillsvidare med 6 månaders provanställning på heltid, med start så fort som möjligt. Placering i Stockholm på Sveavägen 41. Lön enligt kollektivavtal.

Ansökan: Vi vill ha din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 2022-06-12, urval sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.
Om du har frågor angående tjänsten kontakta enhetschef Ann-Sofie Berlin ann-sofie.berlin@abf.se

Facklig representant: Lucia Ramirez Tuesta lucia.ramireztuesta@abf.se

Kontakt: Simon Hansson, 08-4534125

 

Som medarbetare hos oss förutsätter vi att du bottnar i arbetarrörelsens värderingar och är förankrad i ABFs Idéprogram. Vi strävar efter att skapa ett mer jämlikt samhälle och ser gärna att du har kunskaper och perspektiv som bidrar i det arbetet.

 

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com