Sakkunnig inom kvinnors rättigheter, sexuella och reproduktiva rättigheter och hbtqi-personers rättigheter
AMNESTY INTERNATIONAL SVERIGE

Amnesty International är en global människorättsorganisation som arbetar för alla människors lika värde. Vi utreder, uppmärksammar och skapar opinion för att långsiktigt förbättra människors villkor och samtidigt hjälpa dem som drabbas här och nu. Vår sakkunnig för arbetet med kvinnors rättigheter, sexuella och reproduktiva rättigheter samt hbtqi-personer kommer gå på tjänstledighet. Därför söker vi nu en medarbetare till vårt sekretariat i Stockholm,  med ansvar för att säkerställa att vi bedriver ett högkvalitativt policyarbete med utgångspunkt i Amnestys värdegrund och i de mänskliga rättigheterna. Hos oss blir du en viktig pusselbit för att sätta den framtida riktningen i våra sakfrågor! Är det dig vi söker?

Tjänsten är placerad i Policy- och pressenheten inom avdelningen Opinion och påverkan. Som sakkunnig arbetar du huvudsakligen genom ett avdelningsövergripande tematiskt s.k. människorättsteam, i ditt fall MR-teamet för kvinnors och hbtqi-personers rättigheter. MR-teamens primära uppdrag är att bedriva ett strategiskt och effektfullt påverkansarbete för att bidra till förändring i den specifika sakfrågan. I MR-teamen arbetar sakkunniga tillsammans med ansvariga för kommunikation, engagemang, fundraising och press, under ledning av en påverkansansvarig.

Den som är sakkunnig i ett MR-team bidrar med expertis inom det område som teamet arbetar med. Detta innebär i praktiken ansvar för att i såväl planering som genomförande säkerställa att arbetet inom området går i linje med upprättade nationella och internationella riktlinjer, policyer och tar sin utgångspunkt i ett rättighetsperspektiv.

Den sakkunniga har också särskilt ansvar för omvärldsbevakning, utredningsarbete, kartläggning och annat underlag som teamet baserar sitt arbete på. Den sakkunniga ansvarar därtill för faktagranskning av material, textproduktion, underlag till Generalsekreteraren och kan agera talesperson i media i berörda frågor. Den sakkunniga ska också bidra med strategisk kompetens i politiskt lobbyarbete.

Tjänsten är ett vikariat på 7 månader, med önskad start i januari 2023.

DINA HUVUDSAKLIGA ARBETSUPPGIFTER

 • bedriva och utveckla Amnestys påverkansarbete inom området kvinnors- och hbtqi-personers rättigheter samt sexuella och reproduktiva rättigheter,  i samarbete med övriga personer i mr-teamet.
 • agera talesperson inom sakområdet, ta fram uttalanden, underlag och ansvara för
 • omvärldsbevakning,
 • delta i nätverk och koalitioner inom sakområdet,
 • representera Amnesty i externa möten, genomföra och delta i seminarier, föreläsningar och
 • utbildningar.
 • bidra till Amnestys internationella påverkans- och kampanjarbete

Utöver detta tillkommer deltagande i sekretariatets gemensamma verksamhet. Andra arbetsuppgifter kan förekomma i linje med enhetschefs/avdelningschefs önskemål.

DINA KVALIFIKATIONER

 • Relevant akademisk utbildning, eller motsvarande, i exempelvis mänskliga rättigheter, juridik, statsvetenskap etc.
 • Mycket goda kunskaper om kvinnors- och hbtqi-personers rättigheter, inklusive sexuella och reproduktiva rättigheter.
 • Flerårig erfarenhet av politiskt påverkansarbete och medierelationer inom det aktuella sakområden.
 • Gedigen erfarenhet av att utforma skriftlig och muntlig kommunikation som riktar sig till olika målgrupper på engelska och svenska.

MERITERANDE

 • Erfarenhet av arbete inom idéburen sektor eller inom demokratiskt styrd organisation
 • Ett brett nätverk av relevans för tjänsten
 • Kunskaper och erfarenhet av att arbete gentemot myndigheter och departement.
 • Erfarenhet från Amnesty International

DINA EGENSKAPER

 • Analysförmåga: Snabb kunskapsinhämtning, analys och bearbetning av information.
 • Pedagogisk förmåga. Kan på ett enkelt sätt förmedla komplex information i ord eller bild.
 • God samarbetsförmåga: lyhörd, aktivt lyssnande, bidrar till helhet, bidrar till ett gott samarbetsklimat, underlättar för kollegor, lätt för att bygga tillitsfulla relationer med aktivister och samarbetspartners.
 • Strategisk förmåga: Kan identifiera/bedöma potential för påverkan i enskilda frågor.
 • Vilja att bidra till internt lärande och utveckling (prestigelös, intresserad av att ge och ta emot återkoppling, intresserad av egen och andras utveckling).
 • Delar Amnesty Internationals grundläggande värderingar om alla människors lika värde och rättigheter.
 • Vilja och förmåga att arbeta för att skapa en trygg och inkluderande organisation för alla.

VI ERBJUDER DIG

Vi erbjuder dig ett engagerande och utmanande arbete där du har möjlighet att göra skillnad genom att bli en del av en av världens största människorättsorganisationer. På vår arbetsplats finns kunniga, motiverade och engagerade kollegor.

Vi vill vara den förändring vi vill se i samhället. Amnesty Sverige arbetar aktivt med att blir en antirasistisk och mer inkluderande och jämlik organisation. Vi har höga ambitioner med att integrera jämlikhet i hela organisationen, från relationer till ledning och styrning samt i vårt utåtriktade opinionsbildnings- och påverkansarbete. Vi välkomnar dig som vill vara en av vår förändringsresa och bidra till att vi blir en mer jämlik organisation!

VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!

Ansökan sker senas 21 oktober genom att skicka in personligt brev och CV via formuläret nedan. Observera att vi inte kommer behandla ansökningar via e-post. Intervjuer kommer att ske löpande.

Har du frågor om tjänsterna är du välkommen att kontakta Avdelningschef Opinion och påverkan Victor Åström, 08-729 02 52 eller sakkunnig Kvinnor och hbtqi-personers rättigheter, Katarina Bergehed, 08-729 02 88. Fackligt ombud för Unionen är Marianne Gyllenpistol som nås på 0707-44 57 93 och för SACO är Martin Rydén, tel. 070-86 08 612.

Placeringsort är Stockholm, Göteborg eller Malmö. Vikariatet är på heltid, sju månader med 38 timmars arbetsvecka.

Amnesty International är en global organisation som arbetar för alla människors lika värde.  Genom att ha utredare på plats i hela världen kan vi få vittnesmål från de människor som vet vad som pågår, och vi dokumenterar den information vi får för att kunna avslöja när kränkningar mot mänskliga rättigheter sker. Vårt arbete grundar sig på folkrätten, mänskliga rättigheter och gedigen sakkunskap. Vår storlek är vår styrka – genom att samla många människor som uppmärksammar kränkningarna kan vi skapa kraftfull opinion och sätta press på makthavare och regeringar. På så sätt kan vi långsiktigt skapa förändring och förutsättningar för en värld där mänskliga rättigheter gäller alla. Vi är mycket restriktiva med bidrag från företag och stater. Vi låter oss inte påverkas av politiska partier, religioner eller ekonomiska intressen. Vi är oberoende i våra utredningar och åsikter.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com