Regionchef Sydväst
Studieförbundet Bilda

Vi söker en relationsbyggande regionchef med kunskap om och intresse för folkbildning och idéburen sektor. Känner du igen dig? Då vill vi att du fortsätter läsa! 

Om organisationen
Folkbildningen var viktig när det öppna demokratiska samhälle vi har i dag växte fram, även idag är vår uppgift att värna demokratin och bedriva verksamhet som utvecklar individer, grupper och vårt samhälle. Bilda Sydväst utgörs av Västra Götalands län, Hallands län och Skåne län och personalen sitter utspridda på kontoren i Göteborg, Malmö, Skövde och Grästorp. Här arbetar ett 40-tal erfarna och motiverade medarbetare, uppdelade på tre enheter, och det finns många goda verksamheter att värna om och vidareutveckla. Vi bedriver bland annat folkbildning inom kyrkor och även ett brett kulturarbete inom musik och dans. Vidare arbetar vi också med integration och hållbarhet, demokrati- och jämställdhetsfrågor samt kultur och hälsa. Studiecirklar genomförs med enskilda grupper, samverkansparter och tillsammans med våra medlemsorganisationer d.v.s. frikyrkor, ortodoxa kyrkor och katolska kyrkan.
Bildas mål är att bidra till fler människors utveckling, lärande och ökad delaktighet för ett hållbart och demokratiskt liv och samhälle – vår verksamhet är viktig i samhället och för enskilda individer!

Om tjänsten
Att vara regionchef inom Bilda innebär att tillsammans med engagerade och kompetenta medarbetare skapa dagens och morgondagens folkbildning. Genom dina tre enhetschefer leder du regionens arbete med ett övergripande ansvar för verksamhet, ekonomi, personal och utveckling av både medarbetare och arbetssätt. Din uppgift är också att företräda Bilda och folkbildning i externa sammanhang inom regionen.
Du rapporterar till Bildas förbundsrektor men relaterar och svarar även till den regionala styrelsen för Bilda Sydväst. Vidare kommer du också att ingå i Bildas nationella ledningsgrupp där du bidrar i det strategiska lednings- och utvecklingsarbetet.
Att bibehålla och värna om goda relationer till medlemsorganisationer, regionstyrelse, regionstämma och förbundet är en central del i uppdraget.

Vem är du?
Vi söker dig som är en erfaren chef och ledare med relevant utbildningsbakgrund som arbetat inom den ideella sektorn. Du har dokumenterad erfarenhet av att leda utvecklings- och förändringsarbete och är van att navigera i en digital miljö. Vidare har du kunskap om styrelsearbete och föreningsliv. Att du delar vårt intresse och engagemang för verksamhetsområdena kyrka, kultur och samhälle ser vi som en självklarhet.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet från folkbildning och/eller kunskap om Bildas medlemsorganisationer, liksom erfarenhet från mångkulturell kontext.

Du är en relationsskapande och kommunikativ ledare med god social kompetens. Du är trygg i dig själv och har god analytisk förmåga, samt god förmåga att fatta beslut. Vi förutsätter att du lever kärnvärdeorden hos Bilda ”frizon, perspektiv, samspel”, vilket bl.a. innebär att bejaka olikheter och ett prestigelöst och nyfiket/förändringsbenäget förhållningssätt.
Vi eftersträvar mångfald och en jämn könsfördelning och lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt
Placeringsort är Göteborg eller Malmö och tjänsten innebär regelbundna resor inom regionen och nationellt. Vi tillämpar sex månaders provanställning.

Välkommen med din ansökan!
Känns detta som en roll för dig? I så fall ser vi fram emot att du registrerar CV och motivationsbrev om varför du ska bli Bildas Regionchef Sydväst via signerarekrytering.se. Sista ansökningsdag är den 15 december, men vänta inte med att skicka in din ansökan eftersom urval sker löpande. Eventuella frågor besvaras gärna av Signeras konsulter Anna Hultkrantz, tel. 073 834 33 20 eller Kemmie Hansson, tel. 076-339 98 45.

Om Bilda
Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund, som med kristen livsåskådning som grund bedriver folkbildningsarbete och erbjuder kurser, studiecirklar och kulturprogram. Verksamheten vilar på folkbildningens grundsyn och är fri och frivillig och öppen för alla oavsett bakgrund och utbildning. Med stöd och inspiration från oss för människor med olika bakgrund möjlighet att mötas, skapa fritt och utvecklas. Vi har erfarenhet, kunskap och nätverk kopplat till kultur, samhällsfrågor, tro, religion och existentiella frågor. Vi är organiserade i sex regioner med verksamhet i hela landet och ett studiecenter i Jerusalem. Vi tror att det är i mötet med andra som vi får nya perspektiv på tillvaron och växer som människor. Vår övertygelse är varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Tillsammans med våra medlemsorganisationer, samverkanspartner och deltagare skapar vi verksamheten. Våra medlemsorganisationer finns främst inom frikyrkorna, ortodoxa kyrkorna och katolska kyrkan. Våra samverkansparter verkar inom kultur, kyrka och samhälle. Läs gärna mer på Bilda.nu

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com