Projektsamordnare – FATHIMA (Skåne)
Rädda Barnens Ungdomsförbund

Arbetsbeskrivning för projektsamordnare Fathima 100%

Ansök senast den 11 januari 23:59 CET

Om RBUF

Rädda Barnens Ungdomsförbund är ett förbund där alla upp till 25 år kan vara medlemmar. Vi är ett förbund av barn och unga för barn, med verksamhet som bygger på frivilligt engagemang. Vi är ett religiöst och partipolitiskt obundet förbund, som kämpar för barnets rättigheter och för att FN:s konvention om barnets rättigheter ska efterlevas och respekteras. Vi är ett antirasistiskt och queerfeministiskt förbund.

Om Fathima

Fathima är ett väldigt vanligt namn, särskilt bland tjejer med erfarenhet av flykt. Vi har alla en Fathima i oss. Du kan vara Fathima, jag kan vara Fathima. Genom projektet Fathima kan vi tala om och visa på våra delade och gemensamma erfarenheter.

Fathima är ett Arvsfonden-projekt som drivs av Rädda Barnens Ungdomsförbund i Skåne. Projektet går ut på att skapa samtalsgrupper hållna på lättare svenska för tjejer med erfarenhet av flykt. Fathima ska vara ett forum där gruppen kan mötas på lika villkor, tas på allvar och reflektera kring angelägna frågor såsom vänner, kärlek, hälsa, rättigheter, antirasism, queerfeminism och aktivism. Målet är att stärka nyanlända tjejers självkänsla, röst och förmåga att påverka, samt sprida denna röst på samhällsnivå.

Fathima riktar sig i första hand till tjejer med erfarenhet av flykt mellan 12-18 år som bor i Skåne. I andra hand riktar sig projektet till unga kvinnor med erfarenhet av flykt som är mellan 18-30 år gamla. Dessa är samtalsledare och mentorer i grupperna.

Under hösten har vi rekryterat och utbildat 11 samtalsledare för Fathima, och startat upp Fathima-grupper i Malmö, Eslöv och Ystad. Utöver samtalsgrupperna kommer projektet också att ta fram ett informationsmaterial för att öka medvetenheten och kunskapen om gruppens situation, och föreläsningar kommer att hållas riktade till organisationer och verksamheter som möter tjejer med erfarenhet av flykt.

Projektet sker i samarbete med Rädda Barnen och Ensamkommandes Förbund, men också skolor, fritidsgårdar och andra lokala aktörer i Skåne.

Allmän beskrivning

Som projektsamordnare skulle du arbeta med planeringen och genomförandet av Fathima. I tjänsten skulle du bland annat rekrytera, utbilda och stötta samtalsledare för Fathima, koordinera genomförandet av samtalsgrupperna, hitta och hålla kontakt med samarbetspartners, rekrytera deltagare till grupperna, samt hålla i informationsbesök och föreläsningar.

Vision med tjänsten

Att skapa ett långsiktigt stöd för tjejer med erfarenhet av flykt i Skåne på ett sätt som stärker nyanlända tjejer i synnerhet och barnets rättigheter i allmänhet. Tjänsten ska även bidra till visionen som statueras i RBUF:s strategi. Den antogs 2022 av RBUF:s medlemmar och är en femårig strategi för hur organisationen ska utvecklas. Strategin fungerar som en guidande vision för alla anställda på kansliet. Här kan du läsa den: https://rbuf.se/wp-content/uploads/2022/11/Strategi-2023-2027-ADOPTED.pdf

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Planera och följa upp samtalsgrupper i samarbete med lokala aktörer i Skåne, såsom skolor, fritidsgårdar och organisationer (inklusive praktiska förberedelser såsom bokning av lokal och säkerställande av barnskyddsåtgärder)

 • Rekrytera och utbilda ideella samtalsledare

 • Agera kontakpterson till och stötta ideella samtalsledare, praktiskt och relationellt

 • Planera informationsinsatser och skolbesök för rekrytering av deltagare

 • Bidra till politisk påverkanskampanj för stärkandet av rättigheterna för tjejer med erfarenhet av flykt

 • Arbeta för att uppnå RBUF:s strategi 2023-2027

För att vara framgångsrik i den här rollen behöver du

 • Kunskap och erfarenhet av att arbeta med unga nyanlända, eller egen erfarenhet av att vara ny i Sverige

 • Kunskap om barnets rättigheter, normkritik, feminism och antirasism

 • Nätverk i Skåne

 • Erfarenhet av att arrangera utbildningar och föreläsningar

 • Erfarenhet av att arbeta i projekt

 • Vara initiativtagande, strukturerad, självgående, kreativ och lösningsfokuserad

 • Vara social och gilla att inspirera och motivera andra

 • God kommunikationsförmåga i svenska och engelska

 • Dela Rädda Barnens Ungdomsförbunds värderingar

Engagemang eller aktivism i en barn -och ungdomsorganisation är meriterande!

Om tjänsten 

Tjänsten är placerad på Rädda Barnens kontor i Malmö. Det är en projektanställning på 100 % som pågår till 30-08-2024. Vi tillämpar provanställning i sex månader. RBUF har kollektivavtal med FREMIA och Unionen. En heltidstjänst hos oss är i snitt 37 timmars arbetsvecka. Vi erbjuder friskvårdstimme, friskvårdsbidrag, samt stora möjligheter till kompetensutveckling. RBUF är också en arbetsgivare som arbetar aktivt med tillgänglighet och icke-diskriminering. Alla sökande och anställda ska ha lika möjligheter.

Ansökan 

Skicka CV och personligt brev (max 1 sida) till jobb@rbuf.se med ämnesraden ‘projektsamordnare Fathima’ innan den 11 januari (23:59 CET). För eventuella frågor, kontakta Luna Hedin genom anna.luna.hedin@rbuf.se eller Dejan Bojanic genom dejan.bojanic@rbuf.se

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com