PROJEKTLEDARE – Queer Rights Are Children’s Rights
Rädda Barnens Ungdomsförbund

Allmän beskrivning
Med start i vår kommer RBUF att leda projektet Queer Rights are Children Rights, med fokus på sambanden mellan barns rättigheter och HBTQI-rättigheter. Projektet kommer starkt att fokusera på att öka barnsrättsrörelsens kapacitet att ta itu med diskriminering av barn som är baserad på deras sexuella läggning, könsidentitet och uttryck, i såväl Sverige som globalt.

Specifika projektmål:
●  Öka kunskapen och know-how hos barnrättsarbetare om de specifika utmaningar som hbtq-barn står inför
●  Förbättra kunskapen om barns rättigheter ur ett HGBTIQ-perspektiv hos nationella myndigheter,   beslutsfattare och allmänheten
●  Ökat stöd till HBTIQ-barn i RBUF:s verksamhet och påverkansarbete

Vision med tjänsten
Målet med ditt arbete är att minska den specifika hbtq-fobi som barn möter och öka hbtq-jämlikheten för barn. Det kan uppnås genom framgångsrik projektledning som innefattar samordning av alla aktiviteter i projektet, barn och ungdomars engagemang i projektet och hantering av dokumentation och rapporter. Ditt arbete kommer också att bidra till att uppnå RBUF:s Strategi 2023-2027: https://rbuf.se/wp-content/uploads/2022/11/Strategi-2023-2027-ADOPTED.pdf

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

 • Budgetansvar;
 • Samordning av kommunikation och informationsspridning;
 • Samordning av projektteam och partners;
 • Ansvarig för projektuppföljning, utvärdering och rapportering;
 • Övergripande strategiskt ansvar för projektgenomförande och utveckling;
 • Ansvarig för att planera och utveckla barnledda påverkansaktiviteter;
 • Mentorskap för barn- och ungdomsledda aktiviteter för att sprida medvetenhet och påverkan;
 • Ansvarig för att säkerställa barnskydd och riskbedömning, förebyggande och riskhantering.

För att vara framgångsrik i den här rollen behöver du:

 • Erfarenhet av EU-projektledning och givare relationer;
 • Erfarenhet av verksamhetsutveckling;
 • Erfarenhet av påverkansarbete;
 • Kunskap om barns rättigheter and hbtq+ rättigheter;
 • God kommunikationsförmåga på svenska och engelska (och gärna andra språk);
 • Innovativt tänkande och problemlösningsförmåga;
 • Dela Rädda Barnens Ungdomsförbunds värderingar.

Engagemang eller aktivism i barn -och ungdomsorganisationer eller HBTQ+ organisationer är meriterande.

Om tjänsten
Din tjänst kommer att vara på vårt förbundskansli på Alviks Strand i Stockholm. Tjänsten är en en visstidsanställning för 2 år på 100%. En heltidstjänst hos oss är i snitt 37 timmars arbetsvecka och arbetsvillkoren följer kollektivavtal med Fremia och Unionen. Vi erbjuder en avslappnad och händelserik miljö där du får chansen att utvecklas och ha roligt på jobbet. RBUF erbjuder också friskvårdstimme och friskvårdsbidrag, arbetstidsförkortning och goda möjligheter till kompetensutveckling.

Om RBUF
Rädda Barnens Ungdomsförbund är ett förbund där alla upp till 25 år kan vara medlemmar. Vi är ett förbund av barn och unga för barn, med verksamhet som bygger på frivilligt engagemang. Vi är ett religiöst och partipolitiskt obundet förbund, som kämpar för barnets rättigheter och för att FN:s konvention om barnets rättigheter ska efterlevas och respekteras. Vi är ett antirasistiskt och queerfeministiskt förbund. Läs mer på www.rbuf.se.

Ansökan
Skicka CV och personligt brev (max 1 sida) till projekt@rbuf.se innan den 17 mars (23:59 CET).