Praktikanter (betald praktik)
Föreningarna Nordens Förbund/Nordjobb

Betald praktik hos Nordjobb och FNF i Köpenhamn!

Är du mellan 18-30 år och söker nya möjligheter för att bygga en karriär inom kommunikation, arbetsmarknadsfrågor, kultur, projektadministration, ledarskap, ideella organisationer eller liknande?

Då kan en ESC-tjänst som projektassistent hos Föreningarna Nordens Förbund vara något för dig! Här får du delta i det dagliga arbetet hos en dynamisk organisation som verkar för att föra de nordiska länderna och dess invånare närmare varandra genom olika projekt inom kultur, språk, utbildning och arbetsmarknadsfrågor. Just nu söker vi dig som är intresserad av att jobba med vårt projekt Nordjobb. Vi söker efter två ESC-praktikanter som är intresserad av att göra en ca. 12 månaders lång tjänstgöring, med uppstart i september/oktober.

Se gärna vår intervju med tidigare volontärer, där de berättar mer om arbetet och deras upplevelse av att vara ESC-praktikant hos oss: https://www.facebook.com/nordjobb/videos/201562604287330/ och läs blogginlägg från tidigare ESC:are här: ESC-volontører beretter — Foreningerne Nordens Forbund (fnfnorden.org).

Om projektet och kravprofil

Nordjobb

Nordjobb är ett nordiskt arbetsmarknadsprogram som startades 1985. Projektet hjälper unga mellan 18 och 30 år att få sommarjobb eller säsongsjobb i ett annat nordiskt land, mestadels inom traditionella säsongsbranscher såsom turism, vård, lager och logistik samt fabrik. Årligen förmedlar Nordjobb cirka 750 jobb. Tjänsterna är kopplade till vår norska och danska verksamhet, som involverar förmedling av jobb, kommunikation samt marknadsföring gentemot nordiska ungdomar och arbetsgivare.

Läs mer om projektet här: https://www.nordjobb.org/sv/
På våra sociala medier kan du se mer om vad vi gör! @Nordjobb på Facebook och Instagram.

Arbetsuppgifter

Som projektassistent är du involverad i olika delar av vår verksamhet, som bland annat handlar om att vara i kontakt med våra projektpartners, deltagare och intressenter, marknadsföring genom event och sociala media, nätverkande, projektplanering och informationsspridning. Du ingår i ett team där dina arbetsuppgifter bestäms i samråd med din arbetsledare. Vilka uppgifter som blir ditt fokusområde påverkas av tidpunkt på året, färdighet och personligt intresse samt hur arbetsfördelningen ser ut med övriga inom teamet. Det finns även stort utrymme för självständiga initiativ inom ramen för verksamheten. Det förekommer även en del reseaktivitet, där det kan bli aktuellt att resa inom Danmark eller till något av de andra nordiska länderna för möten, konferenser och marknadsföringsinsatser.

Vad erbjuder vi?

 • ca. 12 månaders tid som projektassistent för Föreningarna Norden, där du får utveckla dina kompetenser och stärka dina framtida chanser på arbetsmarknaden
 • En egen handledare samt en mentor som följer upp på din utveckling
 • Två kurser som arrangeras av National Youth Board i Danmark
 • Mat-, boende- och fickpengar betalt genom ett stipendium
 • Resan till och från Danmark betald
 • Möjlighet att gå en kurs i danska

Vem är du?

 • Du tycker att nordiskt samarbete är viktigt och är villig att arbeta i en miljö där de skandinaviska språken är arbetsspråk
 • Du intresserar du dig för arbetsmarknadsfrågor och unga
 • Du är intresserad av projektutveckling och fundraising
 • Du har god samarbets- och kommunikationsförmåga och trivs bra i små team
 • Du är ansvarstagande och har förmågan att ta ansvar för att självständigt planera och genomföra uppgifter som har delegerats, med stöd av din handledare
 • Du vill utvecklas och är redo att pröva nya utmaningar
 • Du är flexibel och kan enkelt anpassa dig efter nya situationer och förutsättningar
 • Du är villig att flytta till Köpenhamn, vilket är en förutsättning för att kunna genomföra volontärtjänsten
 • Tyvärr kan vi inte ta emot ansökningar från danska medborgare, då ESC syftar till att skapa mobilitet inom EU och dess partnerländer. Dock är det ett undantag för dansktalande sökare från exempelvis Sydslesvig.
 • Om du har kunskap inom fler nordiska språk (främst norska och danska i detta fall) är det en merit, men inget krav.

Ansökan

Deadline på ansökan är 1 september, men intervjuer och tillsättning av tjänsten kommer ske löpande, så skicka därför in din ansökan så snart som möjligt. Din ansökan bör innehålla CV och ett personligt brev där du berättar kort om dig själv och motiverar varför just du borde få chansen att göra en ESC-praktik hos Föreningarna Nordens Förbund. OBS! Specificera i din ansökan om du söker till projektet Nordjobb Danmark eller Norge (båda projekten är placerade i Köpenhamn).

För frågor gällande Nordjobb Norge maila Emilia Modigh (emmo@nordjobb.org)
För frågor gällande Nordjobb Danmark maila Betty Søgård (betty@nordjobb.org)

———————————————————————————————————–

Er du mellom 18-30 år og ser etter nye muligheter for å bygge en karriere innen kommunikasjon, arbeidsmarkedsspørsmål, kultur, prosjektadministrasjon, ledelse, ideelle organisasjoner eller lignende?

Da kan en ESC-stilling som prosjektassistent hos Foreningen Nordens Forbund være noe for deg! Her får du delta i det daglige arbeidet til en dynamisk organisasjon som jobber for å bringe de nordiske landene og integrere deres innbyggere gjennom ulike prosjekter innen kultur, språk, utdanning og arbeidsmarkedsspørsmål. Akkurat nå søker vi etter personer som er interessert i å jobbe med vårt prosjekt Nordjobb. Vi søker to ESC praktikanter som er interessert i å gjøre en ca. 12 måneder lang tjeneste, med oppstart i september/oktober.

Se gjerne vårt intervju med tidligere frivillige, der de forteller oss mer om arbeidet og deres opplevelse av å være ESC-praktikant hos oss: https://www.facebook.com/nordjobb/videos/201562604287330/ og les blogginnlegg fra tidligere ESC traineer her: ESC-volontørre beretter — Foreningerne Nordens Forbund (fnfnorden.org).

Om prosjektet og profilkrav

Nordjobb

Nordjobb er et nordisk arbeidsmarkedsprogram som ble startet i 1985. Prosjektet hjelper unge mellom 18 og 30 år å få sommer- eller sesongjobber i et annet nordisk land, mest innen tradisjonelle sesongbaserte næringer som turisme, omsorg, lager, logistikk og fabrikker. Årlig formidler Nordjobb rundt 750 jobber. Tjenestene er knyttet til vår norske og danske virksomhet, som innebærer jobbformidling, kommunikasjon og markedsføring mot nordisk ungdom og arbeidsgivere.

Les mer om prosjektet her: https://www.nordjobb.org/sv/
På våre sosiale medier kan du se mer om hva vi driver med! @Nordjobb på Facebook og Instagram.

Arbeidsoppgaver

Som prosjektassistent er du involvert i ulike deler av vår virksomhet, som inkluderer å være i kontakt med våre prosjektpartnere, deltakere og interessenter, markedsføring gjennom arrangementer og sosiale medier, nettverksbygging, prosjektplanlegging og informasjonsformidling. Du er en del av et team hvor dine oppgaver fastsettes i samråd med din veileder. Hvilke oppgaver som blir ditt fokusområde påvirkes av årstid, dyktighet og personlig interesse, samt hvordan arbeidsfordelingen ser ut hos andre i teamet. Det er også betydelige muligheter for selvstendige initiativ innenfor rammen av virksomheten. Det er også noe reiseaktivitet, hvor det kan være aktuelt å reise innenfor Danmark eller til et av de andre nordiske landene for møter, konferanser og markedsføringstiltak.

Hva tilbyr vi?

 • Ca. 12 måneder som prosjektassistent for de nordiske foreningene, hvor du får utvikle dine ferdigheter og styrke dine fremtidige sjanser på arbeidsmarkedet
 • En personlig veileder og en mentor som følger opp utviklingen din
 • To kurs i regi av Ungdomsstyrelsen i Danmark
 • Mat, overnatting og lommepenger betalt gjennom et stipend
 • Betalt tur til og fra Danmark
 • Mulighet for å ta Danskkurs

Hvem er du?

 • Du synes nordisk samarbeid er viktig og er villig til å jobbe i et miljø der de skandinaviske språkene er arbeidsspråk
 • Du er interessert i arbeidsmarkedsspørsmål og ungdom
 • Du er interessert i prosjektutvikling og fundraising
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og trives i små team
 • Du er ansvarlig og har evne til å ta ansvar for selvstendig planlegging og gjennomføring av oppgaver som er delegert, med støtte fra din veileder
 • Du ønsker å utvikle deg og er klar for å prøve nye utfordringer
 • Du er fleksibel og kan lett tilpasse deg nye situasjoner og forhold
 • Du er villig til å flytte til København, noe som er en forutsetning for å kunne gjennomføre praktikanttjenesten
 • Dessverre kan vi ikke akseptere søknader fra danske statsborgere, da ESC har som mål å skape mobilitet innenfor EU og dets partnerland. Det er imidlertid et unntak for dansktalende søkere fra for eksempel Schleswig.
 • Har du kunnskaper i flere nordiske språk (hovedsakelig norsk og dansk i dette tilfellet) er det en fordel, men ikke et krav.

Søknad

Søknadsfristen er 1. september, men intervjuer og tilsetting av stillingen vil skje fortløpende, så send inn din søknad snarest. Søknaden din bør inneholde en CV og et personlig brev der du forteller oss litt om deg selv og hvorfor du bør få sjansen til å ta et ESC-praksis hos Foreningen Nordens Forbund. MERK FØLGENDE! Spesifiser i søknaden om du søker på prosjektet Nordjobb Danmark eller Norge (begge prosjektene ligger i København).

For spørsmål angående Nordjobb Norge send e-post til Emilia Modigh (emmo@nordjobb.org)
For spørsmål angående Nordjobb Danmark send en e-post til Betty Søgård (betty@nordjobb.org)

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com