Praktik med fokus på ungas mobilitet och sysselsättning på Föreningen Norden
Föreningen Norden Sverige

Är du student på högskola eller universitet i Sverige och intresserad av samhällsutvecklingen i Norden, Barents- och Östersjöregionen? Drivs du av frågor om ungas delaktighet, påverkan och rörlighet i Norden? Vill du skaffa dig erfarenhet inom kommunikation, projektledning och engagemang inom civilsamhället? Då kan en praktiktjänst hos Föreningen Norden vara något för dig!

Föreningen Norden är en civilsamhällesorganisation som sedan 1919 arbetar för att göra Norden till en bättre plats att leva och bo på. Med visionen om ett öppet, samverkande och hållbart Norden arbetar vi tillsammans med andra för att stärka mellanfolkliga relationer och integration genom gränsöverskridande möten, dialoger och samarbeten. Vi förnyar och fördjupar det mellanfolkliga utbytet och strävar efter att göra det till en angelägenhet för fler.

Vår övertygelse är att vi utvecklar bättre lösningar på våra gemensamma samhällsutmaningar när vi arbetar tillsammans över gränserna. Det handlar exempelvis om hur vi tar oss an frågor om klimatförändringar, krisberedskap, kompetensförsörjning och rörlighet i Norden, en region som har ambitionen att vara världens mest integrerade till 2030. Föreningen har lokal förankring i Sverige och systerorganisationer i de nordiska grannländerna, och förvaltar samhällsuppdrag från Sveriges regering, Nordiska ministerrådet och EU-kommissionen.

Om oss   

Vi befinner oss i en transformationsfas där nytänkande, samskapande och engagemang står i fokus på vår resa att bli den ledande civilsamhällesaktören för mellanfolkligt utbyte och samarbete i Norden.

Om tjänsten

Som praktikant på Föreningen Norden ingår du i ett litet dynamiskt team inom området ungas mobilitet och delaktighet. Dina arbetsuppgifter kommer att variera under terminen och bestämmas i samråd med din handledare. Ett konkret program som du kommer att jobba med är arbetsmarknadsprogrammet Nordjobb, som hjälper unga nordbor mellan 18-30 år att upptäcka ett annat nordiskt land genom tidsbegränsade säsongsjobb.

Som praktikant kommer du att jobba med informationsspridning av programmet Nordjobb genom olika fysiska och digitala insatser så som skolbesök, deltagande i mässor och webbinarier. Du kommer att vara i kontakt med både inkommande nordiska nordjobbare och möjliga svenska nordjobbare inför vintersäsongen 2023 samt med samverkande arbetsgivare för att samla in utvärderingar och inplanera avstämningar inför nästkommande år. Även sammanställningar av utvärderingar och annat material samt produktion av material till sociala medier kan ingå. Slutligen kommer du även att ingå i en arbetsgrupp med fokus på att undersöka och sammanställa arbetsgivare inom ”gröna näringar” för ett kommande Nordjobbprojekt.

Praktiken är på heltid, 40 timmar i veckan. Din arbetstid kan i viss utsträckning vara förlagd till kvällar och helger.  Under praktikperioden kan ett antal resor förekomma, främst inom Sverige och eventuellt till något av de andra nordiska länderna för möten, konferenser eller marknadsföringsinsatser.

Antal lediga tjänster: 1

Tidsperiod: Hösttermin 2023

Vad erbjuder vi?  

  • En möjlighet att under din praktik få utveckla dina kompetenser tillsammans med ett dynamiskt team på kansliet i Stockholm
  • En handledare som arbetsleder dig och följer upp din utveckling

Vem är du?  

  • Du pluggar på ett universitet eller högskola i Sverige och har möjlighet att göra praktik under din studietid
  • Du tycker att samarbetet i Norden är viktigt och vill arbeta i en miljö där de skandinaviska språken är arbetsspråk
  • Du har god samarbets- och kommunikationsförmåga och trivs bra i små team
  • Du är ansvarstagande och har förmågan att självständigt planera och genomföra uppgifter som har delegerats, med stöd av din handledare
  • Du har ett intresse för ungas delaktighet, påverkan och mobilitet
  • Du har en förmåga att entusiasmera och tycker om att tala inför andra
  • Du vill utvecklas och är redo att pröva nya utmaningar

Vid frågor gällande tjänsten, vänligen kontakta Emelie Dahlström-Ravn på emelie.dahlstrom-ravn@norden.se eller + 46(0)709991600.