Praktik i Angola – mänskliga rättigheter och matsuveränitet
Praktisk Solidaritet

Har du ett stort intresse för matsuveränitet, jämställdhet och demokrati och vill få praktisk erfarenhet av utvecklingssamarbete? Kan du dessutom portugisiska eller spanska?

Praktisk Solidaritet söker 2 praktikanter till vår angolanska samarbetsorganisation Acção para o Desenvolvimento Rural e Ambiente (ADRA). ADRA är en gräsrotsorganisation som tillsammans med jordbrukare och föreningar försöker att hitta lösningar på olika landsbygdsrelaterade problem, genom att bistå med råd och kunskap men även genom att agera som ett forum där olika föreningar kan kommunicera erfarenheter och idéer. ADRA har sedan bildandet 1990 drivit många utvecklingsprojekt inom teman som jämställdhet och kvinnors inflytande, landrättigheter, demokratisering och lokala utvecklingsprocesser.

Vi söker dig som har ett starkt intresse för globala frågor, hållbarhet, jämställdhet och demokrati. För att ta dig an praktiken på ett bra sätt är det en fördel att kunna förstå och prata ett visst mått av portugisiska eller spanska. Vi ser gärna att du har någon form av utbildning inom statsvetenskap, hållbart jordbruk, produktion och konsumtion, socialt arbete eller juridik. För att passa som praktikant i Angola bör du även vara kommunikativ, nyfiken, flexibel och gärna ha specifika kunskaper om matsuveränitet, demokratiprocesser, jämställdhet och/eller vattenrättigheter.

Som praktikant kommer du att få erfarenhet av hur det är att arbeta med en viktig aktör inom civilsamhället, lära dig om vattenrättigheter och demokratiprocesser på gräsrotsnivå. Praktisk Solidaritet har som målsättning att du som praktikant lär dig reflektera över dina egna värderingar och egen roll i ett globalt perspektiv liksom att få kompetenser inom internationella utvecklingssamarbeten.

Läs hela beskrivningen av praktikplatsen och om hur du ansöker, på vår hemsida: https://praktisksolidaritet.se/angola/praktik-i-angola/