Policyrådgivare (vikariat)
SVENSKA AFGHANISTANKOMMITTÉN

Vill du jobba med oss för ett Afghanistan fritt från våld fattigdom och förtryck?

Vi söker nu vikarierande policyrådgivare till vårt kontor i Stockholm.

Vi söker dig med god analysförmåga och gedigen erfarenhet av policy- och påverkansarbeteHär får du vara med och påverka Svenska Afghanistankommitténs (SAK) positionering i centrala policyfrågor samt bidra till utveckling av vårt påverkansarbete.

Din roll

Som policyrådgivare blir du en viktig del i SAKs strategiska policy- och påverkansarbete. Du bidrar till positionering och rådgivning i centrala policyfrågor som rör SAKs arbetsområden. Du bidrar även till analys av svensk och europeisk utrikes-, utvecklings- och säkerhetspolitik som har bäring på Afghanistan.

Vi söker dig som har god analysförmåga och gedigen erfarenhet av policy- och påverkansarbete inom ramen för internationellt utvecklingssamarbete. Du bör vara väl förtrogen med beslutsprocesser och aktuella policyfrågor på Sverige- och Europanivå som har bäring på utvecklingsagendan för kris- och konfliktdrabbade stater samt gärna ha kunskap kring frågor som berör Afghanistan. Du ska ha erfarenhet av att samverka med olika aktörer inom utvecklingssamarbetet och delta i kunskapsinhämtning för att på så sätt bidra till analys och kunskapsgenerering inom ditt arbetsfält. Du har också förståelse för kommunikations- och opinionsarbete.

Policyrådgivaren arbetar i generalsekreterarens sekretariat med placering på SAKs Stockholmskansli. Arbetet innebär många externa kontakter och nära samarbete med kollegor i Afghanistan. Arbetet kan också inbegripa resor inom Europa och till Afghanistan.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

 • Deltagande i utformning, samordning och genomförande av SAKs påverkansarbete. Detta inkluderar även stöd i planering av seminarier, konferenser och kommunikationsinsatser. Det kan också innebära samarbeten med externa aktörer och nätverk.
 • Nätverka och upprätthålla relevanta kontakter för policyanalys och tillhörande påverkansarbete.
 • Kartläggning, analys och uppföljning av svensk och europeisk utrikes- och utvecklingspolicy som har bäring på Afghanistan.
 • Fördjupa analys- och påverkansarbetet genom att inhämta och/eller upphandla aktuell forskning, samt stärka samarbetet mellan SAK och relevanta forskningsorgan/akademiska institutioner/think tanks.
 • Bidra till att stärka samarbetet med interna motparter i Stockholm och Kabul för ett mer effektivt kommunikations- och påverkansarbete.
 • Bidra till framtagandet av planer (Verksamhetsplan, planer för policyanalys och påverkansarbete) samt tillhörande rapportering och utvärdering.

Kvalifikationer:

 • Högskoleutbildning med koppling till internationell utveckling
 • Flera års erfarenhet av policy- och påverkansarbete
 • Erfarenhet av rättighetsbaserat utvecklingssamarbete samt resultatbaserad styrning
 • Obehindrad kommunikation på svenska och engelska i tal och skrift

Utöver det är det meriterande om du har:

 • Erfarenhet av arbete i en förtroendemannastyrd organisation, folkrörelse eller NGO
 • Erfarenhet från verksamhet i konflikt- och/eller postkonfliktländer
 • Kunskap om Afghanistan, effektivt utvecklingssamarbete, fredsbyggande och folkrätt
 • Kännedom om Svenska Afghanistankommittén
Personliga egenskaper

Du samarbetar bra med andra människor samtidigt som du självständigt strukturerar upp dina arbetsuppgifter och levererar inom dina ansvarsuppdrag. Du har hög integritet och styrs av etik och värderingar i avgörande situationer i arbetet Du har förmåga att bearbeta information och presentera den på ett tillgängligt sätt för olika intressenter.

Om tjänsten och hur du ansöker

Tjänsten är placerad på Svenska Afghanistankommitténs Stockholmskontor. Vi är ca 25 medarbetare som sitter i ljusa fina lokaler på Malmgårdsvägen 63, i Stockholm. Vårt arbete utgår från kontoret men för att möta medarbetares olika förutsättningarna med att få ihop livspusslet finns det möjlighet att efter dialog med chefen arbeta hemifrån delar av sin arbetstid. För flera av våra tjänster finns det dessutom möjlighet att besöka vår verksamhet i Afghanistan.

Vi tror på ett arbetsklimat där medarbetaren får ta stort ansvar och vara expert inom sitt område men med tillgängliga chefer och ett samarbetsklimat med resten av kollegorna där vi stöttar varandra och arbetar med tillit och förtroende.

Lön och villkor

Vi tillämpar individuella lönesättning med en lönenivå anpassade för den ideella sektorn.

Vi erbjuder förutom en arbetsplats symboliserad av närhet också: kortare arbetstid, extra semester, friskvårdsförmåner både i tid och pengar, förmåner kopplat till läkarbesök och medicin, möjlighet till kompetensutveckling och för dig som får barn bättre föräldralön.

Självklart har vi kollektivavtal och en nära samverkan med våra lokala fack.

Vill du läsa mer om oss? Gå till www.sak.se

Omfattning

Tjänsten är ett vikariat. Med tillträde i mars 2023 och till och med 2024-0-2-16

Ansök

Genom att ladda upp CV (max två sidor) och personligt brev (max en sida).

Sista ansökningsdatum: 2023-01-16

Svenska Afghanistankommittén vill vara en ar­bet­splats som är at­trak­tiv för alla, efter­som vi tror att en vari­a­tion av per­spek­tiv, er­faren­heter och bak­grund gör oss ännu starkare. Vi välkom­nar alla in­tresser­ade att söka, oavsett kön, et­nisk till­hörighet och re­li­gion eller an­nan tro­supp­fat­tning, funk­tion­sned­sät­tning, sex­uell läg­gn­ing, kön­si­d­en­titet och kön­sut­tryck, och/​eller ålder.

Kontakt för frågor om tjänsten

Policyrådgivare: Hedvig Söderlund, 08-545 817 30

HR: Jenny Grenander, HR-chef, 08-545 818 44

Fackligkontakt:

Akademikerförbunden: Beatrice Skoglund, 08-545 818 45

Unionen: Christer Bengtsson, 08-545 818 51

Om Svenska Afghanistankommittén

Svenska Afghanistankommitténs vision är ett Afghanistan fritt från fattigdom, våld och diskriminering. Med över 8 000 medarbetare i Afghanistan, 25 medarbetare i Stockholm samt över 7 000 medlemmar och givare i Sverige genomför vi utvecklingsprogram som kombinerar kapacitetsutveckling, påverkansarbete och samhällstjänster. Programmen bidrar till strategiska mål inom hälsa, utbildning, försörjningsmöjligheter på landsbygden och lokal samhällsstyrning. Vår framgång beror på vårt engagemang, vår uthållighet samt den kunskap och lokala förankring vi fått under 40 år i Afghanistan. Mänskliga rättigheter och jämställdhet genomsyrar verksamheten. I Sverige arbetar vi med övergripande styrning, insamling, kommunikation, påverkan och medlemsengagemang.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com