Oxfam söker Policychef
Insamlingsstiftelsen Oxfam Sverige

Rollens syfte är att skapa policyförändring som bidrar till att uppfylla Oxfams förändringsmål. Du ansvarar för att vidareutveckla, implementera och följa upp påverkansstrategier, mål och budget för våra fokusområden, primärt inom ekonomisk ojämlikhet och klimatojämlikhet. Du initierar och håller möten med beslutsfattare samt andra viktiga aktörer. Representerar Oxfam i relevanta forum, rundabordssamtal, seminarier och liknande. Du omarbetar våra internationella positioner till budskap relevanta i svensk kontext. Du bidrar i att utforma kommunikation som gör att Oxfam syns och hörs i den svenska debatten, genom debattartiklar, synlighet i media och kommunikation i sociala medier.