Ombud för studenträtt och utbildningsfrågor
SöderS - Södertörns högskolas studentkår

Som student- och doktorandombud är du en viktig del av att skapa en rättvis och rättssäker utbildning för studenterna på Södertörns högskola. Vi tror att du är nyutexaminerad från Södertörns högskola eller något annat lärosäte och att du är redo för en av dina första tjänster av den här typen.

Stöd och rådgivning
Som student- och doktorandombud ger du stöd och rådgivning till studenter vid Södertörns högskola som upplever studierelaterade problem. Det kan exempelvis vara problem som rör examination, tillgänglighet och arbetsmiljö, om studenten har blivit anmäld till disciplinnämnden, blivit illa behandlad eller på annat sätt hamnat i en jobbig situation. Som ombud arbetar du också förebyggande genom att till exempel tillhandahålla information om studenters rättigheter och skyldigheter.

Samordning av studentrepresentanter
Studentkårens utbildningspåverkan sker till största del genom de företrädare för studenterna som vi tillsätter i högskolans råd och nämnder. Som student- och doktorandombud ansvarar du särskilt för studentrepresentation i ämnes- och programråd. Ombuden har i uppgift att rekrytera, introducera, tillsätta och fortbilda studentrepresentanterna för att skapa goda förutsättningar för dem att utföra sitt uppdrag.

Studie- och arbetsmiljöfrågor
En god studie- och arbetsmiljö är en förutsättning för att bedriva studier med bra resultat. Som student- och doktorandombud ansvarar du för att bevaka och arbeta för att förbättra studenternas studie- och arbetsmiljö. Studie- och arbetsmiljön omfattar den fysiska och psykosociala miljön.

Kvalifikationer
För att trivas med arbetsuppgifterna är du en social och engagemangsskapande person som har stort intresse för rättvisefrågor, diskriminering och jämlikhet. Du har viss juridisk kunskap som går att applicera på myndighets- och högskolesektorn. Du har själv erfarenhet av högre studier och relevant utbildning för tjänsten.

Du känner dig trygg med att möta människor som är i kris och att hantera konflikter. Du är bra på både att arbeta självständigt och tillsammans med andra. Du behöver kunna arbeta administrativt och är noggrann och strukturerad. Du besitter en god förmåga att söka efter, tolka och sammanfatta större mängder information och förmedla dessa till olika målgrupper.

Du är kommunikativ, känner dig trygg med att tala inför folk och kan formulera dig väl på svenska och engelska i tal och skrift.

Det är meriterande om du har erfarenhet av att samordna ideella, varit student på Södertörns högskola och har egen erfarenhet av att ha varit studentrepresentant.

Det är särskilt viktigt att du

  • har kunskap om och  intresse för rättvisefrågor
  • är bra på att arbeta självständigt
  • är bra på att samarbeta
  • är trygg med att tala inför både större och mindre grupper
  • kan formulera dig väl på svenska och engelska i tal och skrift.
  • kan arbeta administrativt, är noggrann och strukturerad
  • Stor vikt kommer att läggas på dina personliga och sociala egenskaper.

Ansök genom att skicka ett brev där det framgår:

  • varför du vill ha tjänsten,
  • tidigare erfarenheter du tror kommer vara användbara i tjänsten, och
  • på vilka sätt du lever upp till kvalifikationerna för tjänsten

 

Kontakt

Malin Helldorff, generalsekreterare
E-mail: malin.helldorff@soders.nu
Telefon: 072 002 59 63

Thérèse Lelli, skyddsombud
E-mail: therese.lelli@soders.nu
Telefon: 072 002 52 98

Mer info: www.soders.nu