Kommunikatör
Stiftelsen 1825 - För unga vuxnas psykiska hälsa

Stiftelsen 1825 är en idéburen och icke-vinstdrivande verksamhet vars syfte är att minska psykisk ohälsa bland unga vuxna, 18-25 år, på både individ- och samhällsnivå. Vi gör det genom psykoterapi, psykosocialt stöd, kunskapsutveckling och påverkansarbete. De unga vuxnas behov och preferenser är vår utgångspunkt och vi är starka förespråkare för mångfald gällande psykoterapeutiska metoder. Vår vision är ett samhälle som systematiskt förebygger psykisk ohälsa och där alla unga vuxna får det stöd och de insatser de behöver för att må bra, känna egenmakt och leva ett liv med välmående, trygghet och mening.
Vi söker nu en kommunikatör med start 1 september eftersom vi nyligen blivit beviljade medel för två ettåriga projekt.

Tjänsten är en projektanställning under perioden 1 september 2024 – 30 juni 2025 som omfattar 100% med fördelning på följande:

 • Ettårigt projekt; ”Mottagningen för unga män – stöd för nära relationer”, 50%. Digitala målgruppsanpassade kampanjer samt produktion av informationsmaterial.
 • Ettårigt projekt; ”Digitala föreläsningar om psykisk ohälsa”, 40% där målgruppen är unga i åldern 16-20 år i övergången från barn till vuxenliv. Digital annonsering och informationsspridning.
 • Löpande arbeta med och underhålla stiftelsens sociala mediekanaler, hemsida samt övrig extern kommunikation, 10%.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Ta fram projekt- och tidplan för bägge projektens kommunikationsdelar samt projektleda det projekt som avser ”Digitala föreläsningar om psykisk ohälsa”.
 • Målgruppsbearbeta unga män via digitala kanaler i syfte att sprida kunskap om nära kärleks- och vänskapsrelationer.
 • Layouta metodmaterial.
 • Ta fram trycksaker och digitala annonser samt säkra marknadsföring av stiftelsens stöd och föreläsningar som erbjuds.
 • Layouta föreläsningar i Powerpoint samt vara tekniskt ansvarig vid genomförande av föreläsningar med Zoom Webinar.
 • Producera inlägg och annonser till sociala medier, såsom Instagram, Facebook, TikTok och LinkedIn för stiftelsens räkning.
 • Uppdatera hemsida i WordPress.
 • Projektleda arbetet som berör stiftelsens årsrapport.

Kvalifikationer och personliga egenskaper

 • Har akademisk utbildning eller motsvarande inom media, kommunikation eller journalistik alternativt liknande område relevant för rollen.
 • Minst två års erfarenhet av kommunikationsarbete med liknande arbetsuppgifter.
 • Dokumenterad erfarenhet av projektledning och att planera och driva kommunikationsinsatser.
 • Dokumenterad erfarenhet av textproduktion med fokus på att omvandla omfattande och komplext material till kortfattade och lättbegripliga texter.
 • Erfarenhet av enklare grafisk produktion och bildredigering efter fastlagd kommunikationsmanual.
 • Goda kunskaper i Adobe Creative Suite, Office-paketet, WordPress, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn.
 • Goda kunskaper i svenska och engelska.
 • Meriterande med kompetens inom rörlig media.
 • Trivs med att i huvudsak arbeta operativt med kommunikation.
 • Självgående och drivande.
 • Goda samarbetsförmågor.
 • Meriterande med erfarenhet av ideell sektor, jämställdhetsfrågor och/eller psykisk hälsa.

Detta kan vi erbjuda dig

Hos 1825 får du möjlighet att göra avgörande skillnad för unga vuxnas psykiska hälsa och framtidsutsikter. Vi erbjuder en stimulerande och meningsfull arbetsmiljö i vackra lokaler på Fleminggatan i Stockholm. Här blir du del av ett team med kompetenta kollegor som alla delar ett brinnande engagemang för unga vuxnas psykiska hälsa och allas rätt till en god start i livet.

Tjänsten är en projektanställning på 100% från 1 september 2024 till 31 juli 2025.

Välkommen med din ansökan

Skicka din ansökan med CV och personligt brev till kommunikator@1825.nu senast den 7 augusti. Märk ansökan med ”Kommunikatör”.