Kommunikationsansvarig
Sveriges Kristna Råd

Som press- och kommunikationsansvarig har du en nyckelroll i den viktiga uppgiften att vara kyrkornas gemensamma röst i både den externa som den interna kommunikationen.

Du kommer att arbeta såväl operativt som strategiskt med de övergripande kommunikativa frågorna i samråd med generalsekreteraren.

Din uppgift blir att ansvara för en bred kommunikationsverksamhet som bland annat omfattar att skriva debattartiklar & pressmeddelanden, påverkansarbete, webbproduktion, aktivitet i sociala medier, och mycket annat som syftar till att värna rådets intressen i samhället.

Vi söker en driven och engagerad kommunikatör, en vass skribent med bred kunskap inom kommunikation, påverkansarbete med god erfarenhet av arbete i likartad roll. Du har god erfarenhet av medierelationer, webbantering, sociala medier och är en van beställare och kravställare gentemot externa byråer etc.