Klimatprojektledare
Svenska Turistföreningen, STF

STF KANSLI SÖKER EN KLIMATPROJEKTLEDARE

 

Svenska Turistföreningen är en av Sveriges största ideella organisationer och har sedan starten 1885 gjort det möjligt för människor att upptäcka Sverige genom att inspirera och möjliggöra små och stora äventyr. Vi värnar om Sveriges natur- och kulturmiljöer så att även kommande generationer kan fortsätta att upptäcka dem. Föreningen har cirka 246 000 medlemmar och ungefär 250 genuina och personliga boenden i Sverige. Har du sett ett har du långt ifrån sett alla. Varje år arrangeras tusentals aktiviteter och kurser på våra boenden och i föreningens ungefär 65 lokalavdelningar. Läs mer om STF och upptäck Sverige på www.svenskaturistforeningen.se

Svenska Turistföreningens ändamål är att erbjuda och verka för hållbar turism och ett hållbart friluftsliv. Nu vill vi ta nästa steg på den tusenmilavandring som hållbarhetsarbetet utgör och söker därför dig med extra stort hjärta för klimat, friluftsliv och förändring. Vi söker en klimatprojektledare som vill göra det enklare att upptäcka Sverige klimatsmart.

Om rollen som klimatprojektledare
Som klimatprojektledare arbetar du både strategiskt och operativt tillsammans med STFs hållbarhetsansvarig och hållbarhetskoordinator. Du driver egna utvecklingsprojekt inom STFs hållbarhetsarbete och ingår i avdelningen Föreningsutveckling, som idag består av tio medarbetare. Rollen rapporterar till Vice GS/Chef Föreningsutveckling.

STF har kartlagt och rapporterat vår klimatpåverkan sedan 2015. När vi utvidgat kartläggningen till att även omfatta scope 3 är det tydligt att medlemmars och gästers resor utgör en stor del av klimatutsläppen. Vi vill göra det enklare för våra medlemmar och gäster att ta sig ut till friluftslivet och turista klimatsmart. Du behövs i arbetet med att bättre förstå hur vi kan minska utsläppen och testa nya lösningar som gör det lätt att göra rätt för våra medlemmar och gäster, och som också andra friluftsorganisationer kan hämta kunskap från och inspireras av. I tjänsten ingår även arbete med löpande hållbarhetsfrågor på STF liksom deltagande i andra projekt och arbetsgrupper med syfte att ytterligare stärka STFs hållbarhetsarbete.

Din profil
Du har ett brinnande intresse för hållbarhetsfrågor och det mänskliga beteendet. Du kan ha en bakgrund från att ha arbetat med beteendevetenskapliga frågor eller incitamentsprogram som syftat till att ändra beteende inom resande eller andra områden. Dina erfarenheter är viktiga oavsett om de kommer från civilsamhället, näringslivet eller det offentliga. Kunskap från liknande processer i andra länder kan bidra med viktiga inspel till STF och är därför eftersträvansvärda.

Det viktiga är att du vill bidra till att skapa ett mer hållbart friluftsliv och en mer hållbar besöksnäring i Sverige. Att vi måste ställa om de flesta verksamheter för att nå FNs globala mål är väl känt och du har tankar om hur du vill bidra i det arbetet och vilken roll STF kan spela i omställningen. Du har ett stort intresse för hur den sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarheten inom STFs verksamhet kan stärkas. Du är självgående och tar ansvar för dina uppgifter och processer inom ramen för teamarbete, och du är duktig på att skapa kontakt med människor och anpassa ditt sätt att kommunicera och förmedla budskap till mottagaren.

Tjänsten är placerad på STFs huvudkontor på Södermalm i Stockholm. Kvälls- och helgarbete förekommer i viss utsträckning, liksom arbetsresor till STFs fantastiska boenden.

Personlighet

 • Du inspireras av att arbeta mot uppsatta mål
 • Du har förmågan och gillar att arbeta i grupp och med nya människor
 • Du vill utveckla och förenkla verksamheten
 • Du uttrycker dig väl i tal och skrift
 • Du är målmedveten, strukturerad och ansvarstagande

Kompetens

 • Svensk eller utländsk högskoleutbildning inom beteendevetenskap, miljövetenskap eller annat relevant område. Du kan också ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt.
 • Mycket goda kunskaper kring klimat- och hållbarhetsfrågor
 • Mycket goda kunskaper och förståelse kring hur mindre miljöskadliga beteenden kan gynnas genom incitamentsstrukturer och beteendepåverkande åtgärder
 • Goda kunskaper och erfarenhet av klimatomställning inom organisationer/företag
 • Erfarenhet av projektledning
 • Goda kunskaper i svenska och engelska

Meriterande

 • Erfarenhet från ideella föreningar och intresseorganisationer
 • Kunskap om nudging och mobility management
 • Erfarenhet från försäljning och marknadsföring
 • Erfarenhet av GHG och GRI
 • Erfarenhet från relevanta lösningar i andra länder

STF erbjuder 

 • Tvåårig projektanställning, heltid, med möjlighet till förlängning
 • Kollektivavtal och utvecklingsmöjligheter
 • Trevliga och drivna kollegor i ljusa lokaler på Södermalm i Stockholm

Sista ansökningsdag är 18 september.

Kontakt
Har du frågor om tjänsten får du gärna höra av dig till Vice GS/Chef Föreningsutveckling Jesper Taube jesper.taube@stfturist.se eller Hållbarhetsansvarig Daniel Skog daniel.skog@stfturist.se.

Fackligt ombud är Maja Hök (Unionen) maja.hok@stfturist.se.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com