Kanslichef
Kanslichef
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH)

I rollen som kanslichef är du den som leder, fördelar och samordnar arbetet vid riksförbundets nationella kansli och har personalansvar för fem till tio personer eller mer beroende på aktuell visstidsverksamhet (projekt).

Som kanslichef är du också projektchef och den som våra projektledare vänder sig till under hand. Du förväntas också leda och utveckla projektverksamhet på strategisk nivå. Antalet och omfattningen av projekt och visstidsanställda däri varierar över tid. Exempel på tidigare projektfinansiärer är Allmänna arvsfonden, ESF, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, med flera.

Kanslichefen arbetar på uppdrag av RSMH:s förbundsstyrelse och ansvarar för personal, ekonomi, arbetsmiljö, likabehandling och för professionell hantering av frågor och ärenden hos kansliet. Hos oss är kanslichefsrollen också kombinerad med ett mer operativt ansvar för föreningsstöd och föreningsutveckling inom riksförbundet.

Kanslichefens roll innebär att med balans och flexibilitet förvalta relationen mellan kansli och styrelse där du agerar motivator för samarbetet mot gemensamma mål. Du driver strategiska frågor, men förväntas även kunna jobba operativt och demonstrera föreningsstrukturell kunnighet och engagemang i folkbildningsfrågor.

RSMH (bild. 1967) är medlemsorganisation i Funktionsrätt Sverige och Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) och driver en tydlig linje för funktionsrätt, jämlik och psykisk hälsa.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com