Internationell projektledare (Vikariat)
MÄN

MÄN arbetar mot våld och för jämställdhet, med särskilt fokus på män och maskulinitetsnormer. Vi söker nu en vikarierande projektledare till ett av våra internationella samarbetsprojekt i Östeuropa. 

Projektets mål är att stärka arbetet mot mäns våld mot kvinnor, och omfattar normförändrande arbete med pappor och unga, skydd till våldsutsatta kvinnor och barn samt arbete med förövare. Parallellt med detta ges stöd till breda civilsamhällesrörelser, och särskilda satsningar görs på kopplingen jämställdhet-miljö/klimat samt frågan om prostitution och sexualiserad exploatering. En projektgrupp på tre personer ansvarar gemensamt för värdegrundsarbete och att koordinera och utveckla projektet. Den utlysta tjänsten innebär ett samordnande ansvar för arbetet i gruppen samt olika processer inom projektets ramar.

Nuvarande projektperiod tar slut i mars 2025, men vår förhoppning är att få inkomma med ansökan för en ny projektfas, för en period på 4-5 år. Slutrapportering samt arbete med ny ansökan kommer vara centrala uppgifter för projektgruppen och för denna tjänst under det kommande året. Konkret innebär det arbete med resultatramverk, förändringsteori, riskbedömningar, budget samt skrivande av en omfattande ansökan.

Vi söker dig som är bra på att samarbeta, har förmåga att bygga förtroende och vilja till självreflektion och lyssnande. För tjänsten bör du vara strukturerad, analytisk, och ansvarstagande. Du behöver vara bra på att planera arbetet, men också vara flexibel och beredd att ställa om utifrån föränderliga förutsättningar.

De huvudsakliga arbetsuppgifter som ingår i rollen är: 

 • Planering, dokumentation och löpande uppföljning av verksamhet och budget i projektet, vilket också omfattar vidareförmedling av pengar till partners.
 • Att lägga upp och samordna processen inför en ny projektfas, vilket inkluderar analys av möjligheter, risker och förväntade resultat samt framskrivande av ansökan.
 • Samordning av projektgruppens arbete.
 • Stöd till och nära dialog med partners kring deras planer och budgetar.
 • Leverans av rapporter och planer till finansiär.
 • Riskbedömning och riskreducering.

Vi söker dig som har:

 • Kunskap om och erfarenhet av att arbeta med jämställdhetsfrågor och mäns våld mot kvinnor
 • Gedigen erfarenhet från internationella partnersamarbeten/projektledning, inklusive planering, utveckling/samordning och uppföljning av projekt
 • Erfarenhet av att arbeta med ansökningar och rapportering av verksamhetsresultat gentemot Sida; ForumCiv, EU och/eller andra större givare
 • Kunskap om metoder för målstyrning och resultatuppföljning
 • Erfarenhet av budgetarbete och finansiell uppföljning av insatser
 • Erfarenhet från civilsamhällesorganisationers internationella utvecklingsarbete
 • Mycket god förmåga att uttrycka sig i skrift på engelska

Det är meriterande om du har:
 

 • Erfarenhet av arbete med risk och säkerhet
 • Erfarenhet av normförändrande arbete och/eller att engagera män/killar för jämställdhet
 • Levda erfarenheter av olika förtryck

Tjänsten är ett vikariat på heltid fram till den 31 mars 2025 och är placerad på MÄN:s kansli i Stockholm

Vi är måna om att få en person på plats så snart som möjligt efter semestrarna så sök rollen genom att skicka ditt CV + personligt brev till ansokan@mfj.se senast 23 juni 2024.  

Intervjuer sker löpande och rollen kan komma att tillsättas innan slutdatum.

Frågor kring tjänsten besvaras av Lena Wallquist, internationell chef, på lena.wallquist@mfj.se.

Arbetsplatsombud Unionen: Agnes Blunck, agnes.blunck@mfj.se

Om MÄN
MÄN är en rörelse för alla som vill kämpa för jämställdhet och mot mäns våld. Vi arbetar med killar och män för att förändra destruktiva normer kopplade till manlighet. Vårt mål är att killars och mäns våld ska upphöra.   
Vi mobiliserar män mot våld, stöttar killar på nätet, stärker pappors omsorg och jobbar med breda, våldsförebyggande program i skolor, kommuner och på arbetsplatser. Vi samverkar brett och agerar tillsammans med andra rättviserörelser lokalt, nationellt och internationellt. På förbundskansliet i Stockholm arbetar idag ett 40-tal personer, med olika internationella och nationella projekt och verksamheter.