Indra söker en Verksamhetschef!
Indra Queer Trans & Tjejjour

Indra Queer Trans & Tjejjour söker en Verksamhetschef!

Om föreningen: Indra Queer Trans & Tjejjour är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som arbetar med stöd och våldsprevention. Vårt stöd riktas till tjejer, queera och/eller transpersoner i åldrarna 10–25 år. Föreningens mål är att:

 • Tillgodose unga tjejers, queera och/eller transpersoners behov av stöd genom samtalsgrupper och anonymt stöd.
 • Ha en aktiv närvaro både lokalt och regionalt där samverkan och kunskapsutbyte är en viktig grund för förändring.
 • Lyfta vår målgrupps röster och alltjämt tillämpa ett ungdomsperspektiv.
 • Utföra prevention på bred basis, där vi ger såväl selektivt och induktivt stöd, som universellt stöd.
 • Skapa stärkande sammanhang för unga tjejer, queera och/eller transpersoner.

Sedan 2008 har vi fått äran att möta tusentals unga som har varit i behov av någon som lyssnar. På arbetsplatsen finns i dagsläget en Verksamhetschef, en Stödsamordnare, och ett 30-tal volontärer. Eftersom vår nuvarande Verksamhetschef ska vidare till nya utmaningar rekryterar vi nu en ny person som ska fortsätta trygga vår verksamhet!


Befattning: Verksamhetschef

Mål: Som Verksamhetschef arbetar du med att förvalta och driva föreningen – detta för att vi ska kunna fortsätta erbjuda ett kvalitetssäkrat stöd och vara en stark röst och en viktig förening för vår målgrupp.

Ansvarsområden: Indras verksamhet bedrivs av och med volontärer. Föreningens styrelse har huvudansvar för verksamheten, men de delegerar många ansvarsområden och uppgifter till föreningens Verksamhetschef som befinner sig i den dagliga verksamheten. Befattningen innebär alltså ett delegerat ansvar över den operativa verksamheten. Arbetsuppgifter kan variera men handlar i huvudsak om ekonomi, ledarskap och personal.

Operativ chef:

 • Du realiserar och verkställer strategiska beslut tagna av föreningens styrelse och leder den dagliga verksamheten i enlighet med dessa.
 • Du ansöker om och redovisar finansiella medel för föreningens verksamhet. Du sätter årligen föreningens budget i dialog med kassör, samt följer upp utfallet med vår redovisningskonsult.
 • Du ansvarar för rapportering av verksamheten däribland Verksamhetsberättelse, samt deltar i framtagandet av föreningens styrdokument.
 • Du deltar i och stöttar upp samtliga av föreningens verksamheter. Du har bland annat ansvar för att samordna den opinionsbildande volontärgruppen.
 • Du samverkar med relevanta aktörer. Du deltar i den arbetsgrupp som driver kommunens Våld i nära relation-nätverk.
 • Du ansvarar för externa utbildningsinsatser och uppdrag.

Personalansvar:

 • Du utvecklar och upprätthåller former för en demokratisk arbetsplats och ett målstyrt arbetssätt.
 • Du genomför medarbetar- och lönesamtal samt säkerställer kompetensutveckling.
 • Du tillhandahåller anställda och volontärer en hållbar och säker arbetsmiljö.
 • Du ansvarar för regelbundna arbetsplatsträffar.
 • Du ansvarar för nyrekrytering av personal.
 • Du förhåller dig alltjämt till och bär föreningens värdegrund i kontakt med volontärer, anställda, styrelse och externa parter.

Kvalifikationer: Du som söker är en trygg ledare, en person som peppar andra, som kan växla mellan ett del- och helhetsperspektiv, och som motiveras av en varierad arbetsplats med stor möjlighet att påverka arbetsuppgifterna. Du som söker:

 • Har eftergymnasial utbildning i förslagsvis socialt arbete, ledarskap, ekonomi, eller annat för tjänsten lämpligt ämne.
 • Är bekant med att arbeta med mål- och resultatstyrning, har erfarenhet av finansiering och budgetering samt att skriva projektansökningar.
 • Är organiserad, strukturerad och kan planera ditt arbete på egen hand.
 • Har erfarenhet av att arbetsleda och/eller projektleda.
 • Har kännedom om målgruppens utsatthet och har kunskap om våld.
 • Är kommunikativ, lyhörd och har lätt att skapa goda relationer.
 • Har erfarenhet av engagemang eller arbete inom ideell sektor.

Det är även meriterande om du harerfarenhet av normkritiskt arbete och/eller har egna normbrytande levda erfarenheter.

Villkor: På Indra Queer Trans & Tjejjour applicerar vi målstyrt kontrakt vilket innebär att du har stor frihet vad gäller att planera din arbetstid. Du är beredd på att förlägga din arbetstid på kvällar och helger när verksamheten behöver.

 • Tjänsten är en tillsvidaretjänst med 6 månaders provanställning.
 • Tjänsten är en deltidstjänst med omfattning på 75%. Förhoppningen är att kunna öka tjänstgöringsgraden 2025.
 • Placeringsort Sollentuna, där föreningen har sitt kontor.
 • Tillträde 1 oktober eller enligt överenskommelse.
 • Friskvårdsersättning, tjänstepension samt kollektivavtal finns.
 • Vi tecknar separat målstyrt kontrakt och du ges därmed 30 semesterdagar.

Om ansökningsprocessen: Sista ansökningsdag är 1 augusti. Skicka din ansökan i form av ditt CV samt ditt personliga brev till rekrytering@indrajour.se. Märk mailet med ”Verksamhetschef”.

Vi kallar till intervju löpande och tjänsten kan bli tillsatt under perioden, så vänta inte med din ansökan. Vid frågor om tjänsten hör av dig till verksamhetschef Therése Ekengren på; therese@indrajour.se, 0733 99 57 37.