Generalsekreterare
Sveriges Fotterapeuter

Sveriges Fotterapeuter är en fri och obunden yrkesorganisation med ca 2000 medlemmar utspritt över hela Sverige – tillsammans arbetar vi för en bättre fothälsa. Förbundet har 17 distrikt med egna styrelser, verksamhet och ekonomi. Förbundet erbjuder sina medlemmar förmånliga försäkringar, utbildningar och föreläsningar, stöd i marknadsföring och en medlemstidning som ges ut fyra gånger per år. Vi är ett litet förbundskansli med en administratör och en arbetande styrelse med ett gemensamt stort engagemang för våra frågor. 

GENERALSEKRETERARE

Nu söker vi vår första generalsekreterare som vill leda arbetet med att utveckla och flytta fram förbundets position, få oss att växa och skapa ännu större medlemsnytta! Vi söker dig som kan bidra till att göra vårt förbund mer synligt i samhället och få allmänheten att förstå vikten av en god fothälsa. Är det dig vi söker?

Ditt uppdrag:
Som generalsekreterare har du det övergripande ansvaret att leda, driva och utveckla Sveriges Fotterapeuter mot uppsatta mål i enlighet med förbundets prioriterade områden. Vi söker dig som med en trygg hand vill förvalta det vi byggt upp och samtidigt har ett strategiskt och visionärt förhållningsätt för att positionera förbundet som en relevant aktör. Att påverka beslutsfattare i frågor där vi vill vara med och göra skillnad som branschorganisation är viktigt, därför utgör rådgivning, stöd, kunskapsspridning och arbete med intressepolitik/opinionsbildning en stor del av ditt arbete. Som generalsekreterare medverkar du aktivt som talesperson i media och representerar förbundet och medlemmarnas intressen i olika sammanhang.

I det operativa arbetet har du som generalsekreterare ansvar för personal, budget och resultat. På kansliet arbetar du som generalsekreterare tillsammans med en administratör. Arbetet genomförs även i nära dialog med förbundsstyrelsen och våra engagerade medlemmar och förtroendevalda i våra distrikt. Du arbetar på uppdrag av, och är direkt underställd, förbundsstyrelsen.

För detta uppdrag söker vi dig som har:

  • Ledarerfarenhet med god förmåga att motivera, leda och utveckla personal.
  • Goda ekonomikunskaper och erfarenhet av budgetansvar.
  • Erfarenhet från organisations- och verksamhetsutveckling med framgångsrika resultat.
  • Erfarenhet av arbete inom marknadsföring, kommunikation och/eller sälj.
  • En trygghet i att agera talesperson – du är bekväm på scen, i mötet med medlemmar, olika intressenter inom näringsliv och politiskt styrd organisation, på olika nivåer.
  • En digital mognad, använder tex sociala medier i det opinionsbildande arbetet.
  • Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
  • Utbildningsbakgrund inom till exempel marknad, kommunikation och/eller försäljning.

Du är en omvärldsbevakande, kommunikativ och trygg ledare som trivs med att leda andra mot gemensamma mål, medverka i den offentliga debatten och själv stå på scenen och representera förbundet. Precis som vi har du ett intresse för branschens position på frisk- och hälsovårdsmarknaden och vi ser gärna att du har erfarenhet från arbete i en medlemsstyrd organisation. Du har en strategisk förmåga som i kombination med kreativitet leder till konkreta utvecklings- och förbättringsinsatser. Vidare är du en skicklig kommunikatör som både internt och externt och vet hur du når fram med ditt budskap. Du brinner för att samverka med parter på olika nivåer och är en naturlig brobyggare i dina yrkesrelationer. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska.

Vi erbjuder dig:
Vi erbjuder dig en tjänst med stort handlingsutrymme och goda möjligheter att påverka förbundets fortsatta riktning tillsammans med en kompetent styrelse och engagerade distrikt. Hos oss får du bidra till att stärka såväl varumärket som fotterapeuternas yrkesroll. Arbetsplatsen är flexibel med förtroendetid.