Funktionsrättsbyrån söker engagerad jurist
Funktionsrätt Sverige

Funktionsrätt Sverige genomför tillsammans med den breda funktionsrättsrörelsen projektet Funktionsrättsbyrån. Det är ett treårigt projekt som startade september 2021 och som finansieras av Arvsfonden.

Vi arbetar med att bygga upp Funktionsrättsbyrån som vuxna med funktionsnedsättning och deras anhöriga ska kunna vända sig till för rådgivning. Syftet är att stärka individer så att de bättre kan tillvarata sina rättigheter. Funktionsrättsbyrån samlar också kunskap från rättighetsbärare som möter funktionshinder och bidrar till strukturförändring i samhället. Funktionsrättsbyråns verksamhet byggs upp stegvis med målet att efter det treåriga projektet leva vidare som en självständig organisation. Projektgruppen består av en projektledare, en kommunikatör och två rådgivare.

Läs gärna mer om projektet Funktionsrättsbyrån här