Ekonomiansvarig
Latinamerikagrupperna

Latinamerikagrupperna arbetar med att stödja människors kamp för inflytande, demokrati och rättigheter i Latinamerika och att bidra till uppfyllandet av FN:s Agenda 2030. Latinamerikagrupperna arbetar med folkbildning, solidaritet och påverkansarbete som metoder för att uppnå förändring. Genom att organisera sig och samarbeta över nationsgränserna blir rösten starkare och möjligheten att påverka beslutsfattare och andra nyckelgrupper i samhället bättre. Vi har programstöd till urfolks- och småbrukarorganisationer i Latinamerika, praktikanter hos samarbetsorganisationer i Latinamerika och informations- och påverkansarbete i Sverige.

Vi är ett litet kansli som på Tegelviksgatan i Stockholm arbetar med folkbildning, opinionsbildning, politisk påverkan och utvecklingssamarbete. Vår styrelse består av 8 ledamöter varav två personer nu delar på ordförandeskapet. Vi har i dagsläget strax under 700 medlemmar med aktiva medlemmar inom våra lokalgrupper.

Latinamerikagruppernas kansli arbetar med tre huvudsakliga program som finansieras med offentliga medel, varav ett är ett internationellt program som arbetar med vidareförmedling av medel till parter i efterföljande led. Utöver det har vi också viss insamling från företag och organisationer, samt gåvor och medlemsavgifter från individer. Latinamerikagrupperna innehar 90-konto och är medlemmar i Giva.

Bli vår ekonomiansvarige!

Latinamerikagrupperna befinner sig i en fas som präglas av förändringar och vi söker en ekonom som kan bidra till att såväl säkerställa en stabil ekonomisk förvaltning samt intern styrning och kontroll, som att tillsammans med Verksamhetsledaren planera för långsiktiga finansieringslösningar för organisationen.

Som Ekonomiansvarig är du den som hanterar den löpande ekonomiska förvaltningen, i samarbete med vår Verksamhetsledare, och som sköter den ekonomiska rapporteringen, både internt och inför Giva. Du har ansvar för bokslut och tar även fram ny budget för nästkommande år tillsammans med Verksamhetsledaren. Utöver dessa löpande uppgifter ställs också krav på att du har förståelse för vad det innebär att förvalta offentliga och målstyrda medel, och du kommer att behöva vara/bli insatt i avtalsmässiga aspekter av de olika programmen.

Ansvar och arbetsuppgifter:

 • Löpande bokföring, inkl. kontoavstämning, attestering, fakturering, valutasäkring och programrelaterade aktiviteter såsom rekvisition och utbetalning av programmedel till utlandet

 • Ekonomiadministration för både personal och programverksamhet.

 • Ekonomisk uppföljning, inkl. likviditet och resultatuppföljning samt kommunikation med Verksamhetsledaren och styrelsen om denna.

 • Löpande totalbudgetavstämning och planering med Verksamhetsledaren för kommande budgetår.

 • Internstyrning och kontroll, inkl. utveckling och efterföljande av ekonomihantering och styrning, samt effektivisering av ekonomifunktion genom implementering och användning av mallar och checklistor.

 • Bistå styrelsen med information för uppdatering av styrdokument

 • Finansiell rapportering av samtliga program, samt rapportering inför årsmöte, till GIVA, med mera.

 • Bokslut och årsredovisning

 • Lönehantering

 • Övriga förekommande kansliuppgifter

Kravprofil

 • Högskolestudier eller likvärdigt inom t ex företagsekonomi

 • Dokumenterad arbetslivserfarenhet som ekonom eller controller eller dylikt. Arbete inom ideell sektor kommer att värderas högt vid urval bland kandidater.

 • Erfarenhet från hantering av offentliga medel eller annan målstyrd finansiering, inklusive finansiell rapportering.

 • Erfarenhet av/kunskap om planering av program- och projektbudget vid ansökningar.

 • Du delar Latinamerikagruppernas värdegrund och drivs av rättvisearbete

 • Du har god förmåga att tala och förstå både svenska och engelska

Meriterande

 • Yrkesmässiga kunskaper i spanska

 • Erfarenhet från arbete med GIVA och 90-konto

 • Erfarenhet från biståndsverksamhet med utbetalningar till partners i efterföljande led i Latinamerika eller annat land utanför EU

 • Erfarenhet från arbete i Latinamerika eller annat land utanför EU

Du är en noggrann och analytisk person med förmåga att både förstå verksamheten som helhet, men också kunna granska detaljer ingående. Du är pedagogisk och är van att kommunicera budgetresultat och planering på ett enkelt och målgruppsanpassat sätt. Att ha arbetat i, och vara förtrogen med, den ideella sektorn ser vi som en viktig bakgrund eftersom de ekonomiska förutsättningarna för icke-vinstdrivande och idéburen verksamhet skiljer sig avsevärt från andra sektorer. Din kompetens inom området speglas både i din tidigare erfarenhet och genom högskolestudier (eller motsvarande) inom relevant område.

Vad vi erbjuder

Latinamerikagrupperna är en arbetsplats där vi finner driv och glädje i våra målsättningar och vår värdegrund. Just nu befinner vi oss i ett förändringsarbete på organisationsövergripande nivå, och du som blivande medarbetare skulle ha goda möjligheter att påverka organisationens inriktning och arbete.

Anställningsform: tillsvidareanställning, 6 månaders provanställning
Omfattning
: 50-100%, utifrån förhandling
Lön: enhetslön tillämpas
Förmåner: 32 semesterdagar, 5000 kr i friskvårdsbidrag, mycket flexibelt flextidsavtal. Beordrad övertid och förskjuten tid kompenseras i tid.
Startdatum: omgående/snarast möjligt

Ansökningar kommer att behandlas löpande varför vi ber dig att ansöka så snart som möjligt. Sista datum för ansökan är 4 december 2022.

Vid frågor om tjänsten kontakta gärna Verksamhetsledare Tove Melin: tove.melin@sal.se

Ansökan bestående av personligt brev och CV skickas till följande mailadress: rekrytering.ekonom@latinamerikagrupperna.se

Vi ser fram emot din ansökan!

 

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com