Chef för Minds stödlinjer
Mind

Om Mind

Mind är en ideell förening som arbetar för att främja psykiskt välbefinnande. Organisationen har funnits sedan 1931 men har växt kraftigt i storlek och omsättning de senaste åren.  Mind förebygger psykisk ohälsa och självmord genom att erbjuda medmänskligt stöd, sprida kunskap och bilda opinion. Vi är kända för att ta ställning för ett mänskligare samhälle. Vi strävar efter ett tankeledarskap och att nå ut brett med kunskap på ett innovativt sätt för att främja psykiskt välbefinnande hos hela befolkningen.

Vi sprider medmänsklighet genom våra stödverksamheter: Självmordslinjen, Livslinjen, Äldrelinjen, Föräldralinjen, Refugee Line och Mind Forum. I dessa verksamheter arbetar ca 850 volontärer ideellt. Vi är en välkänd och tongivande aktör som ger röst åt de som har psykiska besvär och psykiatriska diagnoser och tillstånd genom vårt påverkansarbete för att de ska få det stöd de behöver och må bra.

Vi vill att vår organisation ska genomsyras av våra ledord; mod, respekt och tillit. Både som ideell organisation och arbetsgivare ska vi leda genom exempel, genom ett tillitsbaserat och inkluderande ledarskap och en organisationskultur som aktivt bjuder in till lärande, innovation och ett gott samarbetsklimat. Både anställda och volontärer ska känna att deras engagemang och kompetens tillvaratas, och att arbetsmiljön skapar goda förutsättningar att känna mening och glädje i arbetet.

Minds verksamhet är organiserat i fyra team; engagemang, kunskap & utveckling, stöd och ekonomi. Mind har cirka 50 anställda. Omsättningen förra året var drygt 50 mkr. Läs mer på www.mind.se.

Om rollen:

I rollen som Chef för Minds stödverksamheter bidrar du till att Mind kan erbjuda allt fler medmänskliga samtal med god kvalitet till människor i kris. Ditt ansvar är att teamet tar emot ca 125 000 samtal per år. Det kräver att vi har optimala processer och rutiner som fungerar och att våra tekniska stödsystem fungerar effektivt. Du kommer att vara ansvarig för att säkerställa att Minds stöd till människor med psykiskt lidande ständigt förbättras och att vi utvecklar verksamheten utifrån de behov vi ser. Till ditt stöd har du två verksamhetsledare och fyra utvecklingsledare varav en jobbar på distans och övriga sitter utspridda på våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå och Halmstad. Verksamhetsledarna arbetsleder i sin tur volontärsamordnare, nattpersonal och utbildare som sammanlagt är drygt 25 personer. Du ingår i Minds ledningsgrupp och rapporterar till generalsekreteraren.

I dina ansvarsområden ingår bland annat följande:

 • Att leda arbetet inom stödverksamheterna genom att säkerställa att gemensamma rutiner och processer underlättar och är på plats
 • Att leda ditt team till att utvecklas och driver verksamheten framåt.
 • Följa måluppfyllelse och statistik i stödverksamheterna och ständigt arbeta med förbättringar.
 • Bidra till Minds innovativa arbete med att utveckla befintliga och nya tjänster.
 • Att vi har ändamålsenlig och fungerande teknik.

Dina kvalifikationer 

Vi söker dig som:

 • Har en examen från relevant högskoleutbildning
 • Har minst fem års erfarenhet av en liknande roll
 • Är en uppskattad chef och van att skapa effektiva team.
 • Har erfarenhet av att utveckla och leda en verksamhet till att nå tydliga resultat.
 • Har erfarenhet av strategiskt ledningsgruppsarbete
 • Har erfarenhet av organisationsutveckling och förändringsarbete

Det är meriterande om du har erfarenhet av:

 • Socialt arbete med svåra samtal i fokus
 • Volontärorganisation

Dina egenskaper

Som person skapar du tillit och respekt. Du är modig, innovativ och vågar fatta svåra beslut. Du är bra på att organisera, analysera, lära av och utveckla processer. Du är visionär och tänker strategisk kring hur Mind kan utveckla verksamheter. Du är en engagerad och prestigelös person som tycker om att arbeta verksamhetsnära, självständigt och Du bygger ditt ledarskap på tydlig kommunikation och tillit. Du ser möjligheter till utveckling och tar gärna initiativ till förbättringar. Du är en varm person som tycker det är viktigt att utveckla goda relationer på jobbet. Du tycker om när det händer mycket och trivs med en inte alltid helt inrutad vardag.

Anställningsform

Heltid. Tillsvidare.

Din ansökan

Om det här låter spännande är du välkommen med din ansökan till oss snarast möjligt men senast den 9 oktober. Vår förhoppning är att tillsätta tjänsten snarast möjligt.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com