Avdelningschef Engagemang
Amnesty International Sverige

Som Avdelningschef Engagemang ansvarar du för att leda och utveckla arbetet med att stärka och utveckla människorättsrörelsen i Sverige, samt att bygga en mer jämlik, inkluderande och antirasistisk medlemsorganisation.

Ditt uppdrag:
Som Avdelningschef ingår du i Amnesty Sveriges ledningsgrupp där du bidrar till strategisk utveckling och genomförande av vår verksamhet. Du arbetar med strategisk omvärldsbevakning, utformar övergripande verksamhetsinriktning och säkerställer att resurser används på ett ansvarsfullt sätt. Dessutom är du en kulturbärare och god förebild för chefer, ledare och medarbetare genom att leva organisationens värderingar. I din roll har du formellt arbetsgivar- och budgetansvar och arbetar med planering, uppföljning och utvärdering av verksamheten i enlighet med interna och externa krav.

I ditt arbete ansvarar du för att Amnesty Sverige skapar möjligheter för medlemmar, aktivister och supporters att engagera sig, känna ägandeskap och utöva inflytande. Du arbetar för att stärka Amnesty som en organisation med en reell, effektiv och meningsfull medlemsdemokrati. Du leder arbetet med att skapa en mer jämlik, inkluderande och antirasistisk medlemsorganisation, genom att bredda representativitet och skapa utrymme för ideella ledare att växa, ta ansvar och påverka organisationen.

Som Avdelningschef Engagemang arbetar du också med att utveckla och fördjupa samarbetet med andra i civilsamhället, att bygga partnerskap på både lokal och nationell nivå, samt att möjliggöra samarbete med organisationer, nätverk och gräsrotsrörelser som arbetar för mänskliga rättigheter och Amnesty Sveriges prioriterade frågor.

Dina kvalifikationer:

  • Mycket god chefs- och ledarerfarenhet med förmåga att leda och utveckla medarbetare. Det är meriterande med erfarenhet av att leda genom chefer.
  • Erfarenhet av övergripande verksamhets- och resultatansvar.
  • Erfarenhet av organisering/mobilisering av ideella, samt erfarenhet av att arbeta i en medlemsorganisation och/eller en demokratiskt styrd organisation.
  • Erfarenhet av normkritik, jämlikhet, inkludering, antirasism.
  • Eftergymnasial utbildning inom till exempel kommunikation, marknadsföring, organisationsutveckling, pedagogik, ledarskap eller likvärdig arbetslivserfarenhet.

Dina egenskaper:

  • God förmåga att leda, coacha och utveckla andra.
  • Visionär och strategisk med en stark genomförandeförmåga.
  • Vilja och förmåga att bidra till Amnesty Sveriges arbete för att bli en mer jämlik, inkluderande och antirasistisk organisation utifrån formella kunskaper eller personliga erfarenheter.
  • God samarbetsförmåga och bygger tillitsfulla relationer.
  • Du delar Amnesty Internationals grundläggande värderingar om alla människors lika värde och rättigheter

Vi erbjuder dig:
Ett engagerande och utmanande arbete där du har möjlighet att göra skillnad genom att bli en del av en av världens största människorättsorganisationer. På vår arbetsplats finns kunniga, motiverade och engagerade kollegor. Amnesty erbjuder bland annat löpande kompetensutveckling, friskvårdsbidrag och goda möjligheter till intern delaktighet och påverkan.

Vi vill vara den förändring vi vill se i samhället. Amnesty Sverige arbetar aktivt med att bli en antirasistisk och mer inkluderande och jämlik organisation. Vi har höga ambitioner med att integrera jämlikhet i hela organisationen, från relationer till ledning och styrning samt i vårt utåtriktade opinionsbildnings- och påverkansarbete.  Vi välkomnar dig som vill vara en av vår förändringsresa och bidra till att vi blir en mer jämlik organisation!